Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Motorvejsprojekterne er altid grydeklare

Når der laves krisepakker, ligger der altid motorvejsprojekter klar – men de kollektive trafikprojekter er sjældent klar

Der er behov for investeringspakker i Danmark til gavn for beskæftigelsen. Samtidig kan vi ligeså godt slå to fluer med ét smæk, så investeringerne gavner klima og miljø, frem for at belaste det yderligere. Her er trafikken et vigtigt, miljøbelastende område. Investeringer i tog-bus-cykel-løsninger er derfor oplagte – frem for i motorveje.

Men er der overhovedet behov for flere krisepakker? Krisen er ved at ebbe ud forlyder det fra nogle sider. Men  der er ca. 114.000 ledige i Danmark. Samtidig tyder meget på, at arbejdsløsheden vil fortsætte med at stige et stykke tid endnu. Derfor er der stadig behov for initiativer, som kan skabe beskæftigelse.

Men der har ikke været tradition hos tog- og busmyndighederne for at have ”skuffeprojekter” liggende, som kan realiseres i sådanne pakker. Det er vejmyndighederne meget bedre til. Groft sagt, hvis man spørger i Transportministeriet efter nye projekter, så får man et kæmpekatalog i farver på glittet papir fra Vejdirektoratet, mens man får nogle tanker om kollektiv trafik, på bagsiden af en kuvert fra Trafikstyrelsen.

Regering og Folketing peger i diverse målsætninger og strategier på en omlægning af samfundet i mere bæredygtig retning. Her er trafikken central, idet dens CO2-udslip – modsat alle andre sektorer – blot vokser og vokser. Alligevel, når der konkret skal vedtages krisepakker, er disse domineret af motorveje, mens de sjældent indeholder investeringer i bus, tog og cykel.

Regeringen henviser til trafikforliget i januar 2009, hvor 2/3 af pengene gik til den kollektive trafik. Men hovedparten gik til at rette op på fortidens synder – den manglende fornyelse af skinner og signalanlæg. Kun en lille del af de kollektive trafikinvesteringer var fremadrettede – og heraf var langt hovedparten i det meget langsigtede projekt med København-Ringsted-forbindelsen. D. 3. december 2009 besluttede trafikforligs-kredsen i Folketinget derimod at bevilge 5 mia. kr til udvidelse af motorveje.

Det internationale klimatopmøde i december kuldsejlede. Men der blev talt meget om behovet for at handle. Danmark burde være en af de første til at følge op på dette. Der er også fremskridt i trafikforliget fra januar 2009. Specielt var det et stort fremskridt, at der blev oprettet en pulje til fremme af cykling i kommunerne. Men der var meget få offensive projekter til øget kollektiv trafik. Dette kunne kombineres med en krisepakke. En sådan samtænkning kommer ikke under en panikvedtagelse en sen nattetime. Den skal forberedes ved at projekter gøres grydeklare.

En del af de mulige kommende baneinvesteringer er retfærdigvis langsigtede projekter, hvor der ikke kan iværksættes anlægsarbejder på kortere tid. Men det bør ikke forhindre, at man fremmer andre bane-bus-cykel-projekter, så planarbejdet er overstået og de tekniske løsninger fundet, så en realisering kan iværksættes.

Regeringen kunne således nedsætte en task force-gruppe, som hurtigt kunne fremlægge forslag til, hvordan der kan fremrykkes investeringer i den kollektive trafik og cykeltrafik.

En beskæftigelsespakke kunne f.eks. omfatte følgende projekter, som Transportministeriet og trafikmyndigheder så snarest skulle modne:
-    Udbygning af depotsporsanlæg, så den planlagte, voksende togtrafik kan håndteres
-    En række mindre anlæg af sporskifter, udskiftning af nedslidte perronanlæg,
-    forlængelse af og nye overhalingsspor på stationer mv, så togtrafikken kan afvikles hurtige og mere regelmæssigt, og man er forberedt på fremtidens længere godstog
-    Yderligere fornyelse og forbedring af informationssystemer (Real Time infosystemer). Behovet og mulighederne er særdeles store.
-    Mindre hastighedsopgraderinger på jyske sidebaner. F.eks. Viborg-Langå og Vejle-Herning
-    Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler – eller i det mindste at ændre de ubevogtede til bevogtede. Det går meget langsomt i dag
-    Forberedelse til niveaufri baneudfletninger, dvs. krydsning ude af niveau ved bro eller tunnel (fx Ringsted, Ny Ellebjerg og Kastrup)
-    Fremrykning af dobbeltspor til Nykøbing F undersøges
-    En pulje til støtte til etablering af langt flere busbaner i de større byer – til forøgelse af bussernes marchhastighed
-    Etablering af bus-cykel veje á la Nørrebrogade i København - med en højere, permanent standard på en række veje i de større byer.
-    Intelligent lysregulering for busser i vejkryds
-    Forstærkning af en række motorvejs-nødbaner, så de kan anvendes til bustrafik.
-    Realisering af cykelstier langs alle landets hovedlandeveje og visse motorveje samt højklassede cykelruter gennem de store byer også med bekvemme krydsninger af store færdselsårer – det kan f.eks. være, hvor cyklister fra København til DTU skal op og krydse over motorvejen ved Jægersborgvej. En kort forlængelse af cykelstien kunne sikre, at cyklisterne kunne bevæge sig niveaufrit.
-    Trafikforligets Cykelpulje kan forøges – til etablering af ”cykelbyer” som den tidligere i Odense, til cykelstiudbygning, m.v.
-    Cykelparkeringsanlæg og visse Parker & Rejs anlæg til biler ved stationer

Flere af forslagene kræver et samarbejde med kommuner, f.eks. i form af statslig støtte til anlæg, som skal realiseres i kommunalt regi.

Beskæftigelse også øges i driftsopgaver. Den kollektive trafik mellem de østjyske byer er nødlidende og taber markedsandele. Man venter på et langsigtet udvalgsarbejde, som skal udvikle det østjysk bybånd bymæssigt og trafikalt. Men hvorfor ikke allerede nu forberede trafikanterne på fremtidens muligheder ved øgning af frekvenser, etablering af gennemgående tog- og busforbindelser, mens man venter på eventuelle forkromede megainvesteringer. I dag undergraves den kollektive trafik af utilfredsstillende løsninger. Det gør det meget svært senere at genvinde det tabte, endsige skabe egentlig fremgang.

Samtidig er det vigtigt, at princippet om stationsnærhed følges i planlægningen af nye arbejdspladser, boliger og institutioner. F.eks. ser det i dag ikke ud til, at den kommende sygehusstruktur med supersygehuse konsekvent vil følge dette princip.
Christian Ege, sekretariatsleder, Det økologiske Råd

Bragt i Politiken 13.8.2010 i forkortet form


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small