Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Brændefyring på Christiansborg

Den 15. marts afholdt Det Økologiske Råd en stor konference på Christiansborg om forureningen fra privat brændefyring og miljørigtige alternativer. Det blev et stort tilløbsstykke og skabte voldsom debat i både TV, radio og aviser.

Af Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. Medlem af Det Økologiske Råds bestyrelse med ansvar for luftforurening.

Det Økologiske Råd har ved flere lejligheder påpeget nødvendigheden af at sætte ind overfor den stærkt miljø- og sundhedsskadelige forurening fra privat brændefyring (herunder brændeovne, pejse, brændekedler mv.). Ifølge Danmarks seneste indberetning til FN om danske forureningskilder er privat brændefyring ansvarlig for ca. 85 pct. af det danske udslip af tjærestoffer, ca. 65 pct. af det danske udslip af fine partikler (PM2,5) og ca. 55 pct. af det danske dioxinudslip. Eller med andre ord: Den dominerende danske forureningskilde til tre ekstremt giftige stofgrupper stammer fra privat brændefyring. Paradoksalt nok er brændefyring ikke belagt med miljøafgifter som andre varmekilder, og det er derfor økonomisk attraktivt. Derfor fyres der også mere og mere. Forureningen anslås at være fordoblet i de sidste 10 år, trods bedre brændeovne.

Ifølge Miljøstyrelsen kan røgen fra privat brændefyring især i byerne give anledning til en lang række alvorlige sygdomme, herunder kræft, hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Dertil kommer en lang række akutte lidelser hos følsomme grupper, der har høfeberlignende karakter og kan være invaliderende. Ifølge Sundhedsstyrelsen forårsager alene forureningen med fine partikler fra privat brændefyring mindst 200 for tidlige dødsfald i Danmark årligt. Dertil kommer dødsfald knyttet til forurening med de særlig skadelige ultrafine partikler og kræftfremkaldende tjærestoffer og dioxin. Sidst nævnte to stoffer er stærke miljøgifte, som kan akkumuleres i naturen og dyrelivet.

Sejlivede myter
Det er en sejlivet myte, at brændefyring er miljørigtigt, og at der ikke er miljøproblemer, hvis der blot fyres korrekt. Korrekt fyring i en miljømærket brændeovn nedbringer forureningen markant i forhold til forkert fyring i en gammel brændeovn, men en korrekt fyret miljømærket brændeovn forurener 150-250 gange mere med giftige partikler end fjernvarme. Forureningen fra brændefyring udledes i lav højde og kan forurene luften til sundhedsskadelige niveauer – ofte i boligområder.

Figur 1 viser partikelforureningen fra brændefyring sammenholdt med andre varmekilder. Privat brændefyring udleder så mange partikler, at de andre varmekilder næsten ikke er til at få øje på. Selv en miljømærket (svanemærket) brændeovn må udlede 320 g partikler pr. GJ, dvs. omkring 250 gange mere end fjernvarme (ca. 1,3 g/GJ fra vores fjernvarmeværker). De allerbedste miljømærkede brændeovne udleder ca. 200 g partikler pr. GJ i laboratorietests under optimale forhold dvs. ca. 150 gange flere skadelige partikler end fjernvarme.  

Brændefyring er derimod CO2-neutralt og er derfor i en isoleret klimasammenhæng et fremskridt i forhold til olie- og gasfyring. Brændefyring giver dog ikke en optimal udnyttelse af de begrænsede træressourcer. Hvis man fx brænder træ i kraftvarmeværker i et system med varmepumper, opnås godt den dobbelte varmegevinst og derved CO2-fortrængning pr. kg træ. Dette spås fra flere sider at blive en grundstruktur i fremtidens energisystem. Indtil dette energisystem er på plads, så kan de bedste brændeovne og masseovne også være et fornuftigt alternativ til oliefyr i landzonen.


Konference på Christiansborg
Der køres gentagne kampagner for korrekt fyring. Det er en godt, da forkert fyring er et rigtig stort miljøproblem. Desværre har dette givet befolkningen og mange politikere den opfattelse, at brændefyring ikke forurener, hvis der blot fyres korrekt i en miljømærket brændeovn. Dette er en alvorlig misforståelse, som det tydeligt fremgår af Figur 1. Derfor besluttede Det Økologiske Råd at afholde en stor konference om privat brændefyring og alternativer i Fællessalen på Christiansborg d. 15 marts.

Konferencen var et tilløbsstykke med ca. 120 debatglade deltagere. En række faglige oplæg satte fokus på forureningen fra privat brændefyring samt alternativer til brændefyringen. Der kom ikke meget nyt frem. Dog viste oplægget fra Hans Jørgen Brodersen fra Ingeniørforeningen, at det som hovedregel er nødvendigt at afbrænde brændet på kraftvarmeværker frem for i private hjem, for at gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Biomasse bliver nemlig en mangelvare, og derfor er den højeste virkningsgrad helt afgørende. Ligeledes understregede Vibeke Vestergaard fra Miljøstyrelsen, at Brændeovnsbekendtgørelsen ikke tager hensyn til folk med luftvejslidelser, der altså ikke kan hente hjælp hos kommunen, men må fraflytte deres bolig, hvis de generes af røg.

Afslutningsvis blev der afholdt en debat mellem salen og et panel med folketingspolitikere fra Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet og SF havde desværre meldt afbud. Med undtagelse af Per Clausen (EL), var politikerne desværre præget af den sejlivede myte om, at folk bare skal fyre rigtigt, så er der ikke noget problem. Deres holdning kunne meget vel være påvirket af, at der er over 750.000 vælgere, der har brændeovn, pejs m.v. Dansk Folkeparti anerkendte dog problemerne ved brændeovne, men støttede ikke Det Økologiske Råds afgiftsforslag.

Afgifter er vejen frem
Det Økologiske Råd mener, at det er paradoksalt, at privat brændefyring, som eneste varmekilde, er fritaget fra miljøafgifter, når forureningens enorme omfang tages i betragtning. Derfor ønsker vi en grøn ejerafgift på brændefyring dvs. på selve brændeinstallationen parallelt til den grønne ejerafgift på biler. Brænde skal ikke afgiftsbelægges, da det ville motivere til at fyre med affald, hvilket blot vil få forureningen til at stige voldsomt.

Figur 2 illustrerer Det Økologiske Råds afgiftsforslag, der differentieres efter forureningens omfang og efter beliggenhed (byzone/landzone). De bedste ovne er således fritaget uden for byerne. Afgiften vil give en mere fair beskatning af varmekilder og et grønt afgiftsprovenu til statskassen. Samtidig vil afgiften hurtigt motivere til at udskifte ældre fyringsenheder med mindre forurenende fyringsenheder eller andre varmekilder og derved mere end halvere forureningen. Endelig vil afgiften skabe et økonomisk evolutionspres mod at udvikle filtre, så forureningen fra brændeovne kommer ned under grænsen for afgiftsfritagelse.
kpk@env.dtu.dk

Figur 1:    Forurening fra privat brændefyring er så stor, at forureningen fra andre varmekilder næsten ikke er til at få øje på

Figur 2:   Det Økologiske Råds afgiftsforslag vil mere end halvere forureningen ved udskiftning af fyringsenheder. Brændekedler omfattes dog af afgiften på 4.000 kr/år ved udledning over 50 g/GJ, hvilket vil fremme træpillekedler og varmepumper. I landzonen er de mest miljøvenlige brændeovne fritaget for afgift.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small