Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Indfør en simpel kørselsafgift

Regeringen har nu opgivet at indføre roadpricing forløbig. I stedet bør der indføres en simpel kørselsafgift.

Regeringen har nu endelig opgivet at indføre roadpricing inden for de næste 10-12 år. Begrundelsen er, at Holland, som skulle have været forbilledet for den danske model, har opgivet deres system. Det helt store problem i denne situation er, at regeringen ikke sætter noget i stedet. De giver bare op over for bilernes CO2-udslip og køerne ved indfaldsvejene til de store byer. Og de fortsætter med at anlægge nye motorveje og udvide de eksisterende, som om der ikke var et CO2-problem. Det Økologiske Råd har længe sagt, at der var så lange udsigter til roadpricing, at man skulle gøre noget andet og simplere i mellemtiden for at reducere CO2-udslippet og trængslen.

”Man kan indføre en simpel kørselsafgift – en afgift pr. kørt kilometer – som opkræves ved årlig aflæsning af kilometertælleren. Det kræver blot, at denne plomberes mod snyd – på samme måde som vores elmåler derhjemme er plomberet”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd. Hvorfor sætter vi så ikke i stedet afgiften på benzin og diesel op, kunne man spørge. Det kan man også gøre i et vist omfang – vores afgift ligger faktisk under nabolandenes. Men kommer vi højere op giver det problemer med grænsehandel.

Kørselsafgiften løser ikke problemet med trængsel i og omkring de store byer. Men det kunne løses ved trængselsafgifter, sådan som man har gjort det i bl.a. London og Stockholm. Dette system er velfungerende. Det kunne i øvrigt samtidig bidrage til at sænke niveauet af sundhedsskadelig luftforurening i byerne. Sammen med en skærpelse af kravene til miljøzoner i byerne kunne det gøre, at vi kom til at opfylde luftkvalitetskravene fra EU – frem for at regeringen som nu hele tiden bevæger sig på kanten af EU-retssager og prøver at holde EU hen med snak – med fortsatte alvorlige helbredsskader i bybefolkningen til følge.

Når man indfører kørselsafgift, skal man ikke – som regeringen ellers lagde op til – halvere registreringsafgiften på nye biler. Som også trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet har sagt i nyhederne her til morgen, ville dette føre til flere biler på vejene. Man kan i et vist omfang kompensere bilisterne ved at sænke den grønne ejerafgift, som kun i ringe grad har adfærdsændrende effekt. Derudover bør man bruge pengene på at kompensere på andre områder, f.eks. i bunden af indkomstskatten, samt på at forbedre den kollektive trafik og cykeltrafikken, så der er et alternativ for bilisterne. Så er der problemet med landdistrikterne - det bør løses specifikt i forhold til disse, frem for at indrette hele vores trafikpolitik, som om alle mennesker boede på landet.

 

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege – tlf: 33 18 19 33 / 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small