"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Pressemeddelelse: Afgift på brændefyring skal sikre ren luft i villaområder

En ny dansk undersøgelse viser, at røg fra brændeovne giver DNA-skader og derved øger risikoen for kræft ligesom dieselpartikler.
NB. pr. 8.2.2011: Læs revideret udgave af artiklen her default 110208_pm_braendeovne_rev (101.67 kB) (101 KB)

En ny dansk undersøgelse viser, at røg fra brændeovne giver DNA-skader og derved øger risikoen for kræft ligesom dieselpartikler. Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser udleder landets brændeovne omkring 5 gange så mange partikler som hele transportsektoren. Der er derfor akut behov for en afgift på brændefyring, som motiverer til renere opvarmning.

Forskere fra Københavns og Århus Universitet har netop offentliggjort resultaterne fra en større dansk undersøgelse i Chemical Research in Toxicology fra American Chemical Society. Undersøgelsen viser, at partikelforureningen fra brændefyring giver oxidativt stress i kroppen på samme måde som partikler fra dieselbiler. Luftforurening fra brændefyring i villaområder kan derfor være kræftfremkaldende.

”Der skal være renene luft i villaområderne. Derfor foreslår vi en afgift for at nedbringe forureningen med stærkt sundhedsskadelige partikler, tjærestoffer og dioxin fra brændefyring. Brændefyring er paradoksalt nok helt fritaget for miljøafgifter - modsat alle andre varmekilder – selv om brændefyring er den mest sundhedsskadelige varmekilde” siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd, der i en længere årrække har arbejdet med luftforurening.

Læs mere om forureningen fra brændefyring (figur 1) og Det Økologiske Råds afgiftsforslag (figur 2).

I byzonen foreslår Det Økologiske Råd en miljøafgift på 8.000 kr/år for gamle forurenende brændeovne, pejse m.v. For miljømærkede brændeovne eller tilsvarende foreslås en afgift på 4.000 kr/år.

I landzonen foreslås kun en miljøafgift på 4.000 kr/år for gamle forurenende brændeovne, pejse m.v.

Afgifterne vil motivere beboerne til at skifte gamle brændeovne og pejse ud med mere miljørigtige alternativer f.eks. miljømærkede brændeovne eller masseovne. Afgiften på 4.000 kr/år skal også omfatte brændefyr og brændekedler, der står for en stor del af forureningen og med stor fordel kan udskiftes med træpillekedler eller varmepumper.

Afgiftsforslaget vil mere end halvere luftforureningen fra privat brændefyring via udskiftning af gamle forurenende brændefyringsenheder til mere miljørigtige alternativer. Brændefyring er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser ansvarlig for ca. 85 % af det danske udslip af mutagene tjærestoffer, ca. 65 % af udslippet af sundhedsskadelige partikler og ca. 55 % af det ekstremt giftige dioxinudslip. Udslippet er fordoblet de sidste 10 år hvilket primært skyldes, at brændefyring paradoksalt nok er fritaget for afgifter.

Afgiften vil give renere luft via udskiftning af ovne og vil motivere til udvikling af mindre forurenende brændefyring og filterløsninger.

Yderligere oplysninger
Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 22 81 10 27


Figur 1Figur 1:    Forurening fra privat brændefyring er så stor, at forureningen fra andre varmekilder næsten ikke er til at få øje på.


Figur 2

 

Figur 2:    Det Økologiske Råds afgiftsforslag vil mere end halvere forureningen ved udskiftning af fyringsenheder.                        
Brændekedler omfattes dog af afgiften på 4.000 kr/år ved udledning over 50 g/GJ, hvilket vil fremme træpillekedler og varmepumper.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small