Pressemeddelse: Markant JA til bompenge i København

Stort flertal af den danske befolkning bakker op om indførsel af bompenge i København, viser en måling.

I en undersøgelse fra Epinion svarer 64 procent af 1303 adspurgte, at de ønsker, at København skal have lov til at opkræve såkaldte ”bompenge” – eller trængselsafgifter, hvis indtægterne går til at forbedre den kollektive trafik. Det bør få regeringen til at ændre kurs, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd:

”Undersøgelsen viser, at et betydeligt flertal af befolkningen er enigei, at vi kan forbedre bymiljøet og transportforholdene ved at indføre bompenge – også kaldet betalingsring eller trængselsafgift - rundt om København. Det skal regeringen handle på, de har pligt til både at reducere luft- og støjforureningen, og hvis ”bompengene” går til investering i mere kollektiv trafik vil det også på lang sigt sænke CO2-udledninger fra transporten.”

Hidtil har regeringen afvist at indføre bompenge – og ud fra en centralistisk tankegang insisteret på, at København ikke selv må afgøre dette i en aftale med omegnskommunerne. I en undersøgelse i Global Økologi siger Konservative, at det er vigtigt at opfylde luftkvalitetsdirektivet, men at trængselsafgifter hurtigt kan komme til at virke som en ekstra skat. Oppositionen derimod er klar til senest et år efter et regeringsskifte at indføre bompenge bl.a. for at opfylde EU’s luftkvalitetskrav. Det bekræftes af de partier (Ø, SF, B), som har svaret på undersøgelsen.

Det Økologiske Råd har flere gange påpeget, at luftforureningen med bl.a. farlige partikler og NOx (kvælstofdioxid) er for høj i de større byer i Danmark. Regeringen har hidtil undladt effektivt at mindske trafikkens luftforurening og har senest bedt EU om dispensation for ikke at leve op til EU’s grænseværdi for NOx.

”Man kan kun søge om dispensation, hvis man har brugt sine muligheder. Det har regeringen ikke, fordi de har afvist bompenge. Samtidig har de undladt at stramme kravene til miljøzonerne i København. Derfor overvejer vi nu sammen med andre miljøorganisationer at gå til EU-kommissionen og klage over den danske regering,” fortsætter Christian Ege.

Derfor haster det for regeringen og en evt. kommende ny regering effektivt at sætte ind overfor luftforureningen.

”Det kan kun gå for langsomt med at indføre bompenge, og politikerne har befolkningens opbakning, hvad undersøgelsen understreger. Trængselsafgifter er et skridt på vejen, men ikke nær nok. Vi skal også have krav om lukkede partikelfiltre på varebiler og om katalysatorer. Der reducerer kvælstofoxider last- og varebiler, ”afslutter Christian Ege.

For yderligere information:
Christian Ege, sekretariatsleder Det Økologiske Råd: 33181933 eller 28580698


Baggrund:
Målingen er foretaget af Epionion for Det Økologiske Råd, WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, CARE og Vedvarende Energi i februar. Den viser også, at et stort flertal af danskerne mener, at klima og energi bør være blandt de 5 vigtigste spørgsmål i den kommende valgkamp, og at regeringens hidtidige indsats for  energibesparelser og vedvarende energi er helt utilstrækkelig.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis