Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Sammen om grøn handling – også på skatteområdet!


Verden står overfor to alvorlige kriser: den økonomiske og klima-miljøkrisen – dette konkluderes i Danmarks nye regeringsgrundlag ”Sammen om Danmark.”

 

Af: Christian Ege, Sekretariatsleder & Anne-Mette Wehmüller, Trafik- og Energimedarbejder. Begge Det Økologiske Råd

Verden står overfor to alvorlige kriser: den økonomiske og klima-miljøkrisen – dette konkluderes i Danmarks nye regeringsgrundlag ”Sammen om Danmark.” Regeringen slår også en grøn tone an når det handler om at udvikle Danmark til et grønt demonstrationsland. Den varsler en ny skattereform - en grøn skattereform, som flytter beskatning fra arbejde til forurening og brug af ressourcer og understøtter princippet om, at det er forureneren, som skal betale for den forvoldte forurening.  Specielt på transportområdet er der et akut behov for at stoppe stigningen i personbilstrafikken og fremme en grøn omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Det er positivt, at regeringen både vil fremme cykling og energieffektive køretøjer som hybrid plug-in og elbiler. Afgiftsfritagelsen for elbiler frem til 2015, som også den gamle regering foreslog – men aldrig vedtog – bliver nu forhåbentlig vedtaget. Samtidig varsles en provenuneutral omlægning af afgifterne til fordel for de mest brændstoføkonomiske biler. Dette betyder bl.a. at grønne afgifter skal bruges til at kickstarte et nyt marked. Vi er også glade for, at regeringen fastholder betalingsringen omkring København, trods de mange angreb imod den. Erfaringerne fra London og Stockholm viser, at det er et effektivt middel til at sænke både trængsel og luft- og støjforurening. Der var ligeså megen modstand i disse byer, men kort efter at ringen var etableret vendte stemningen, og folk kunne se fordelene. Vi vil samtidig opfordre til, at man yderligere styrker effekten på forureningen ved at lade taksten for at passere ringen afhænge af, hvor forurenende bilen – herunder at elbiler fritages, eller får en særligt lav takst.

Debatindlæg bragt i Information 5.oktober 2011


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small