Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Elektrificer hele vejen til Esbjerg!

Ved at elektrificere den manglende strækning Lunderskov-Esbjerg, vil tog kunne køre elektrisk hele vejen mellem København og Esbjerg

Det Økologiske Råd opfordrer til at man hurtigst muligt igangsætter en elektrificering af jernbanestrækningen Lunderskov-Esbjerg for at muliggøre el-tog på hele strækningen fra København til Esbjerg.

Idag kan tog fra København til Esberg ikke køre på el fordi man mangler at elektrificere de sidste ca. 20 % af strækningen. Ved at elektrificere denne forholdsvis korte strækning opnår man således en ganske betydelig effekt, både samfundsøkonomisk og miljømæssigt”, siger Jeppe Juul trafikmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Ifølge Trafikstyrelsen vil en indsættelse af eltog på strækningen mellem København- Esbjerg betyde at man sænker luftforureningen på Nørreport med hele 10%. Men der er også andre fordele, der betones af Det Økologiske Råd.

El-tog accelererer hurtigere end dieseltog, hvilket betyder at togene kan komme hurtigere frem og at rejsetiden på nogle strækninger kan sænkes, og den øgede brug af eldrevne tog bidrager også til at sænke støjniveauet, især omkring stationerne mærkbart.”, siger Jeppe Juul.

En elektrificering af strækningen forventes at skabe hvad der svarer til 1300 arbejdspladser i et år.

Jeppe Juul, trafik- og energimedarbejder og Christian Ege, sekretariatsleder

 

 

Det Økologiske Råd


Yderligere oplysninger

Jeppe Juul mobil tlf. 30299982Baggrund om elektrificeringen

På grund af det igangværende projekt med indførslen af et moderne signal-system, der forventes at løbe frem til 2021, er det økonomisk set ikke hensigtsmæssigt at starte elektrificeringen med det samme på grund af udgifterne til at beskytte de gamle signaler mod elektriske påvirkninger fra køreledninger m.m.
Men det meste af strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg er allerede beskyttet mod disse påvirkninger, hvorfor en elektrificering af denne strækning allerede nu kan påbegyndes. Dette vil betyde at man kan indsætte eltog hele vejen fra København til Esbjerg.

NIRAS’ screeningsundersøgelse - “Fortsat elektrificering af banenettet”, fra 2009:
http://www.trm.dk/graphics/Synkron-Library/trafikministeriet/Publikationer/2009/130509/Elektrificering%20screening%20rapport,%20Lunderskov-Esbjerg.pdf

NIRAS: Strategisk analyse af elektrificering, 2011
http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2011/Analyse%20af%20elektrificering%20af%20banenettet/Elektrificering%20Opgave%20A%20analysen%20rapport%20111028.ashx

Hvad er elektrificering af jernbanen?
Elektrificering af jernbanen betyder, at man opsætter strømførende køreledninger op langs jernbanerne således, at de kan bruges af eldrevne tog. Danmark er et af de lande i Europa,
der har elektrificeret den mindste del af sine jernbanestrækninger – kun de baltiske lande,
Grækenland, Irland og Albanien ligger lavere.

Hvorfor elektrificere?
Når banen er elektrificeret, kan man køre med eldrevne tog, og dem er der mange fordele ved.
De bruger mindre energi end dieseltog, forurener ikke direkte og larmer mindre, og så kan de
accelerere hurtigere, hvilket betyder, at togene kan komme hurtigere frem. Samtidig er det
generelt billigere at købe eldrevne tog, da det er dem, der produceres flest af i Europa.
Hvis strømmen til togene produceres ved hjælp af vedvarende energi som fx vindmøller,
er miljøbelastningen meget, meget lav.

Elektrificering og kvotesystemet
En elektrificering vil også betyde at man flytter den elektrificerede del af transporten ind under EUs CO2-kvote system (ETS) som transporten i dag er undtaget fra. Men produktion af el er omfattet af kvote-systemet og en konvertering fra diesel til el vil således flytte denne del af transporten over i en lukket pulje hvor den maximale udledning ikke kan overstiges. Dette kan få betydning på sigt.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small