Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Danmark udvander vital international miljøaftale

De sidste år har Danmark allieret sig med Spanien i forsøget på at få udvandet Göteborg-protokollen, der genforhandles i Geneve medio december. Danmark har kæmpet målrettet imod stramme miljøkrav for sodpartikler.

De sidste år har Danmark allieret sig med Spanien i forsøget på at få udvandet Göteborg-protokollen, der genforhandles i Geneve medio december. Danmark har kæmpet målrettetimod stramme miljøkrav for sodpartikler. Det Økologiske Råd ser frem til, at dennye regering lægger en helt ny dansk linje. På fredag afholdes sidste EU-møde indengenforhandlingerne. Her er det vigtigt, at Danmark tilslutter sig samme ambitiøse målsom resten af Skandinavien. Vi har modtaget nødråb fra svenske og norske kollegaer, derundrer sig over den danske slinger, og vi opfordrer miljøministeren og klimaministeren tilomgående at sikre, at der også internationalt ændres kurs i dansk miljøpolitik.

Göteborg-protokollen regulerer langtransporteret luftforurening, herunder følgende grænseoverskridendeluftforureningskomponenter - svovldioxid, kvælstofoxider, ammoniak og flygtige organiske stoffer.Protokollen er ratificeret af de fleste europæiske lande og USA. Den genforhandles i uge 50 i Geneve.Som noget nyt forhandles bl.a. om en bindende forpligtigelse for sodpartikler (black carbon).
Black carbon partikler påvirker klimaet. De transporteres over lange afstande og afsættes på isen iArktis. Derved bliver isen grå og optager væsentlig mere af solens stråling, hvorved isen opvarmes ogsmelter. Derved accelereres isafsmeltningen i Arktis og de faretruende globale klimaændringer.
EU skal på fredag vælge mellem to indstillinger til forhandlingerne om Göteborg-protokollen:1) Black carbon skal indgå som en obligatorisk forpligtigelse (basic commitment).2) Black carbon skal blot være en yderligere ønskelig forpligtelse (additional desiable commitment).

Danmark har allieret sig med bl.a. Spanien og arbejder for, at EU skal følge indstilling nr. 2 dvs. densvageste. Det øvrige Skandinavien, Schweiz og USA støtter den meget mere ambitiøse indstilling nr. 1.

”Vi er rystede over at få et nødråb fra vores skandinaviske kollegaer om, at Danmark aktivt udvander Göteborg-protokollen til skade for miljø og klima. Jeg er overbevist om, at de nye ministre øjeblikkeligtvil tage affære.” siger Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

I Danmark kommer ca. 60 % af black carbon fra privat brændefyring, mens ca. 35 procent kommer fradieselkøretøjer og dieselmaskiner. Forureningen fra brændefyring kan halveres ved at introducere engrøn ejerafgift på brændeovne m.v., der motiverer til udskiftning til de mindst forurenende modeller ogskift til miljørigtige varmekilder (se bilag). Forurening fra dieselkøretøjer/maskiner kan minimeres vedat indføre en grøn ejerafgift på dieselkøretøjer/maskiner uden filtre, hvilket motiverer til filtermontering. Yderligere oplysninger om Black Carbon og partikler i forhold til Danmark kan ses her:  Bilag 1 PM Goetheborg (138.71 kB)

Yderligere oplysninger
Danmark, Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 22 81 10 27
Sverige, Svante Bodin, Ph.D., Europeiske direktör, Internationell Kryosfär Klimat Initiativet, tlf. +46-722 350878
Norge, Martin Sommerkorn, Ph.D., Head of Conservation, WWF-Global Arctic Programme, tlf. +47-222 05 309
Danmark, Om black carbon og klima, Henrik skov, seniorforsker, Århus Universitet: tlf. 87 15 85 24


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis