"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Pressemeddelelse: Trængselsring giver væsentlig reduktion af luftforurening

Trængselsringen har klart positiv effekt på luftforureningen, også efter Vejdirektoratets nye rapport

Vejdirektoratet har i dag udsendt en ny rapport om miljøeffekterne af en trængselsring omkring København. Den præsenteres i Politiken med overskriften ”Ring har begrænset miljøeffekt”. Ja, selvfølgelig! Vi har hele tiden vidst, at ringen primært skulle nedbringe trængslen og finansiere bedre alternativet til privatbilismen. Men betalingsringen kan  – sammen med en stramning af kravene i miljøzonen – minimere luftforureningen. Det fremgår af rapporten (s.86), at luftforureningen fra trafikken i Københavns og Frederiksberg kommune mindskes med 10-19% - altså en ganske betydelig reduktion. Og det svarer helt til erfaringerne fra Stockholm (13%) og London (12%), hvor de nu har haft trængselsring i nogle år. Men disse tal udtrykker fald i udledningerne. Derimod er faldet i koncentrationerne mindre – 3-6%. Det skyldes, at en stor del af luftforureningen kommer udefra samt fra andre kilder som f.eks. brændeovne[1]. Det vurderes, at faldet i koncentrationen af kvælstofdioxid vil være ca. 6%, mens det vil være ca. 3% for de grovere partikler[2]. Der er ikke lavet beregninger for de særlig sundhedsskadelige ultrafine partikler. Men det skønnes, at faldet her vil være af samme størrelsesorden som for kvælstofdioxid.

Man har også set på hvor mange gader, som overskrider EU's grænseværdi for luftforurening (kvælstofoxider). . Betalingsringen halvere antallet af overskridelser, altså også en meget væsentlig reduktion.

Rapporten er også positiv læsning for de borgmestre i  omegnskommunerne, som er bekymrede for, at trafikbelastningen eksporteres ud til dem, hvis man vælger en ring langs kommunegrænsen. Dette vil give en støjreduktion i nabokommunerne på 17% af vejstrækningerne, men støjforøgelse på 5% - hvis man ikke medtager det øvrige Amager inden for ringen. Tager man det med, forsvinder forøgelserne næsten, mens de positive effekter fastholdes[3].

”Undersøgelsen er blevet mødt med flere kommentarer om, at den viser der er tale om en trængselsring og ikke en miljøring. Det bygger på en misopfattelse af, at hvis det skulle være en miljøring, skulle den alene kunne løse miljøproblemet. Vi har hele tiden vidst, at den skal indgå sammen med andre virkemidler, især stramning af miljøzonen”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Regeringens forslag har således en klart positiv effekt på luftforureningen – selv om effekten på trængslen er større. Herudover kunne man kraftigt øge den positive effekt på luftforureningen, hvis man lod taksterne for at passere ringen afhænge af bilens miljøstandard, de såkaldte Euronormer.

 

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 33181933 / 28580698 eller Kåre Press Kristensen 22811027

 


[1] Tallene dækker hele Københavns og Frederiksberg kommuner og inkluderer også en del villaområder, hvor der er brændeovne

[2] Udtrykt ved de såkaldte PM 10 og PM 2,5 målemetoder

[3] figur 1.4 side 11


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17