"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Akut behov for afgift på brændeovne

Det Økologiske Råd opfordrer regeringen til at indføre afgifter på privat brændefyring.

D. 15. marts 2012

Det Økologiske vil ikke sætte præcise tal på, hvor mange danskere, der hvert år dør for tidligt eller bliver alvorligt syge pga. brændefyring. Men det er alt for mange. Forureningen kan naturligvis reduceres ved korrekt fyring, men brændefyring vil stadig være langt mere sundhedsskadeligt for brugeren og naboerne end anden opvarmning f.eks. fjernvarme, varmepumper, træpillefyr m.v.

Brændefyring er i dag som en af de eneste varmekilder undtaget fra afgifter. De miljørigtige alternativer kommer ikke i spil før brændefyring sidestilles afgiftsmæssigt med andre varmekilder – dette kan med fordel ske via en grøn ejerafgift på brændefyring. Vi opfordrer regeringen til at indføre en sådan afgift. Vi foreslår 4.000 kr./år for svanemærkede ovne i byzone og 8.000 kr./år for ikke-svanemærkede. I landzone foreslår vi afgiftsfritagelse for svanemærkede ovne, da der er færre alternative varmekilder på landet.

”Det er jo paradoksalt, at brændefyring er fritaget fra miljøafgifter, da det er den mest sundhedsskadelige varmekilde. Det motiverer ligefrem danskerne til at forurene.” siger luftforureningsekspert Kåre Press-Kristensen ved Det Økologiske Råd.

Selv de bedste miljømærkede brændeovne forurener under helt optimale fyringsforhold i laboratorietests over 100 gange mere end fjernvarme incl. røgen fra kraftværkerne. I villakvarterer med brændefyring måles forurening med partikler og tjærestoffer på samme niveauer som på Københavns mest forurenede gader i myldretiden. Koncentrationen i boliger med brændeovne kan nå samme niveau. Brændefyring er derved en alvorlig kilde til luftforurening i vores villakvarterer, hvor mange netop bor for at få ren luft.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at udfase oliefyr. Dette får forurening fra brændefyring til at eksplodere, med mindre der samtidig indføres en afgift på privat brændefyring, så oliefyret udskiftes med miljørigtige alternativer f.eks. varmepumper eller træpillefyr. Man kunne med fordel bruge en del af indtægten fra en brændeovnsafgift til at støtte en overgang til renere varmekilder og efterisolering.

Endelig gennemfører EU næste år en stramning af National Emission Ceiling (NEC) direktivet, hvor der stilles krav til de enkelte medlemsstaters partikeludslip i forsøget på at reducere den partikelforurening, der hvert år betyder flere tusinde for tidlige dødsfald og titusinder af alvorlige syge i Danmark. Da brændefyring står for ca. 60% af det danske partikeludslip, bliver der derfor akut behov for at reducere partiklerne fra brændefyring.

Læs også Det Økologiske Råds folder om brændefyring 120402_folder_braendefyring (129.09 kB)

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 2281 1027     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small