"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Saglig debat om brændefyring

Vi har brug for en saglig debat om brændefyring, men vi mødes af grundløse beskyldninger om lobbyisme. Det er useriøst og usandt.

Det Økologiske Råd foreslår afgifter på privat brændefyring på linie med andre forurenende varmekilder Al forskning peger på, at der er et stort sundhedsproblem med luftforureningen fra brændefyring. Vi mødes så af beskyldninger for at være købt af Dansk Energi – senest i Jyllandsposten i dag. Beskyldningerne er helt grundløse.

Beskyldningen lyder typisk, som i dagens udgave af JP (side 16), at Det Økologiske Råd ”tilsyneladende har det formål at drive lobbyvirksomhed for sammenslutningen Dansk Energi, som leverer ca. halvdelen af de årlige indtægter i foreningens kasse.”

Det Økologiske Råd er projektfinansieret og modtager bl.a. penge fra Energifonden, i 2011 ca. 1/3 af vores omsætning. Denne fond har til formål at fremme energibesparelser og giver penge til en række organisationer. Fonden er dannet på basis af et forlig i Folketinget i 2004. Bevillinger fra fonden foretages af en bestyrelse, hvoraf Dansk Energi kun har én plads ud af fem. Energifonden administreres af Dansk Energi.

Samtidig bliver Det Økologiske Råds arbejde med at begrænse forureningen fra privat brændefyring  ikke støttet af Energifonden. Arbejdet udføres derimod som frivilligt foreningsarbejde samt i form af konferencer afholdt på Christiansborg, hvor deltagergebyret og støtte fra den amerikanske ClimateWorks Foundation har finansieret udgifterne.

”Beskyldningerne er useriøse. Det ville klæde debattørerne at gå efter bolden og ikke efter manden. Vi savner saglige svar fra de, der afviser forskningsresultaterne angående forureningen fra brændefyring” siger Christian Ege, sekretariatsleder ved Det Økologiske Råd.

En miljømærket brændeovn forurener under optimale fyringsforhold 100-200 gange mere end fjernvarme og varmepumper pr. GJ varme – selv om man medregner røgen fra kraftværkerne. Privat brændefyring står for godt 60 % af det samlede danske partikeludslip og er dermed den største kilde. Til sammenligning står landets samlede kraftværker for ca. 2 %. Forureningen fra brændefyring kan skabe luftforurening i vores villakvarterer, der når samme omfang som på Københavns mest befærdede gader i myldretiden. Til gengæld er det korrekt, at træ er CO2-neutralt og dermed bedre for klimaet. Men man kunne få langt større udbytte af at brænde træet i kraftvarmeværker frem for i brændeovne.

”Privat brændefyring bør beskattes på linie med andre varmekilder – og det er helt unødvendigt at bruge brændeovn, hvis man har fjernvarme. Vi har så udformet et forslag, som fritager miljømærkede ovne brugt i landdistrikter”, siger Kåre Press-Kristensen, luftforureningsekspert ved Det Økologiske Råd.

 

Yderligere oplysninger

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd: tlf. 3318 1933 / 28580698

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 2281 1027

 

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small