Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Dødsfald fra brændefyring bekræftes igen af topforskere

Topforskere anslår i en helt ny beregning, at forureningen fra dansk brændefyring forårsager omkring 230 for tidlige dødsfald årligt i Danmark og 720 for tidlige dødsfald i Europa.

Topforskere ved Aarhus Universitet anslår i en helt ny beregning, at forureningen fra dansk brændefyring forårsager omkring 230 for tidlige dødsfald årligt i Danmark og 720 for tidlige dødsfald i Europa. Dertil kommer dødsfald fra brændefyring i udlandet. Dette bekræfter de tal, som Det Økologiske Råd tidligere har henvist til. Der er derfor akut behov for politisk handling.

 

De sidste måneder er Det Økologiske Råd blevet kritiseret af brændeovnsproducenter og skorstensfejere for at overdrive effekterne af forurening fra brændefyring – selv om vi har citeret Sundhedsstyrelsens vurdering fra 2010 af, at mindst 200 danskere årligt dør for tidligt pga. forurening fra brændefyring. Men nu har forskerne fra Aarhus Universitet med Jørgen Brandt i spidsen netop offentliggjort en helt ny undersøgelse af dødsfald pga. forurening fra brændefyring, der fuldtud bekræfter tallene.

Forskernes konklusion er, at forurening fra dansk brændefyring forårsager ca. 230 for tidlige dødsfald i Danmark og ca. 720 i Europa. Antages at sodpartiklerne fra brændefyring er mere giftige end mineralske partikler fra landbruget, så stiger antallet af for tidligege dødsfald fra brændefyring til 290 i Danmark og ca. 840 i Europa. Tallene er behæftet med en usikkerhed på 50 %, der kan gå begge veje. Til tallet skal lægges for tidlige dødsfald i Danmark og Europa fra brændefyring i udlandet.

Det Økologiske Råd fastholder derfor, at brændefyring er et væsentligt miljøproblem, der skal reduceres hurtigst muligt. Dette kan ske effektivt ved at lægge afgifter på brændefyring (se forslag på næste side). Dette vil motivere til at skifte til de mindst forurenende ovne og til at bruge renere varmekilder, især i byerne. Derved skabes samtidig et grønt afgiftsprovenu på 1-2 mia. kr til statskassen, hvoraf en del kan anvendes som støtte til miljørigtige varmekilder og efterisolering.

I dag står brændefyring for ca. 60 % af det totale danske partikeludslip. Partikeludslippet forventes ifølge IIASA uændret, da øget brændefyring forventes at opveje effekten af bedre ovne og reduktioner i de øvrige sektorer. Da partikeludslippet fra trafikken og andre forureningskilder til gengæld falder markant, så vil brændefyring om 10-15 år stå for over 90 % af det danske udslip af sundhedsskadelige partikler, med mindre politikerne griber ind.

Brændefyring er CO2-neutralt, men det er ikke klimaneutralt. Der udsendes nemlig sodpartikler (black carbon) fra privat brændefyring, og disse transporteres ifølge forskerne helt til Arktis, hvor de medvirker til at farve ismasserne mørkere, hvorved isafsmeltningen og den global opvarmning øges.

”Det er paradoksalt, at brændefyring friholdes fra afgifter, selv om det er den mest sundhedsskadelige energikilde” siger Kåre Press-Kristensen, luftforureningsekspert ved Det Økologiske Råd.

Træ bør primært brændes på kraftvarmeværker, så der sker en effektiv energiudnyttelse, luftforureningen minimeres og der samtidig opnås størst mulig klimagevinst og forsyningssikkerhed.

 

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 2281 1027


Uddybning

default 120402_folder_braendefyring (129.09 kB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small