Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Dødsfald fra brændefyring bekræftes igen af topforskere

Topforskere anslår i en helt ny beregning, at forureningen fra dansk brændefyring forårsager omkring 230 for tidlige dødsfald årligt i Danmark og 720 for tidlige dødsfald i Europa.

Topforskere ved Aarhus Universitet anslår i en helt ny beregning, at forureningen fra dansk brændefyring forårsager omkring 230 for tidlige dødsfald årligt i Danmark og 720 for tidlige dødsfald i Europa. Dertil kommer dødsfald fra brændefyring i udlandet. Dette bekræfter de tal, som Det Økologiske Råd tidligere har henvist til. Der er derfor akut behov for politisk handling.

 

De sidste måneder er Det Økologiske Råd blevet kritiseret af brændeovnsproducenter og skorstensfejere for at overdrive effekterne af forurening fra brændefyring – selv om vi har citeret Sundhedsstyrelsens vurdering fra 2010 af, at mindst 200 danskere årligt dør for tidligt pga. forurening fra brændefyring. Men nu har forskerne fra Aarhus Universitet med Jørgen Brandt i spidsen netop offentliggjort en helt ny undersøgelse af dødsfald pga. forurening fra brændefyring, der fuldtud bekræfter tallene.

Forskernes konklusion er, at forurening fra dansk brændefyring forårsager ca. 230 for tidlige dødsfald i Danmark og ca. 720 i Europa. Antages at sodpartiklerne fra brændefyring er mere giftige end mineralske partikler fra landbruget, så stiger antallet af for tidligege dødsfald fra brændefyring til 290 i Danmark og ca. 840 i Europa. Tallene er behæftet med en usikkerhed på 50 %, der kan gå begge veje. Til tallet skal lægges for tidlige dødsfald i Danmark og Europa fra brændefyring i udlandet.

Det Økologiske Råd fastholder derfor, at brændefyring er et væsentligt miljøproblem, der skal reduceres hurtigst muligt. Dette kan ske effektivt ved at lægge afgifter på brændefyring (se forslag på næste side). Dette vil motivere til at skifte til de mindst forurenende ovne og til at bruge renere varmekilder, især i byerne. Derved skabes samtidig et grønt afgiftsprovenu på 1-2 mia. kr til statskassen, hvoraf en del kan anvendes som støtte til miljørigtige varmekilder og efterisolering.

I dag står brændefyring for ca. 60 % af det totale danske partikeludslip. Partikeludslippet forventes ifølge IIASA uændret, da øget brændefyring forventes at opveje effekten af bedre ovne og reduktioner i de øvrige sektorer. Da partikeludslippet fra trafikken og andre forureningskilder til gengæld falder markant, så vil brændefyring om 10-15 år stå for over 90 % af det danske udslip af sundhedsskadelige partikler, med mindre politikerne griber ind.

Brændefyring er CO2-neutralt, men det er ikke klimaneutralt. Der udsendes nemlig sodpartikler (black carbon) fra privat brændefyring, og disse transporteres ifølge forskerne helt til Arktis, hvor de medvirker til at farve ismasserne mørkere, hvorved isafsmeltningen og den global opvarmning øges.

”Det er paradoksalt, at brændefyring friholdes fra afgifter, selv om det er den mest sundhedsskadelige energikilde” siger Kåre Press-Kristensen, luftforureningsekspert ved Det Økologiske Råd.

Træ bør primært brændes på kraftvarmeværker, så der sker en effektiv energiudnyttelse, luftforureningen minimeres og der samtidig opnås størst mulig klimagevinst og forsyningssikkerhed.

 

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 2281 1027


Uddybning

120402_folder_braendefyring (129.09 kB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis