Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Husk folkesundheden hr. miljøminister

Helt nye beregninger fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at EU's grænseværdi for støvpartikler for første gang kan opfyldes på H.C. Andersens Boulevard pga. ny asfalt.

Dato 11.12.09
Pressemeddelelse

Husk folkesundheden hr. miljøminister

Helt nye beregninger fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at EU's grænseværdi for støvpartikler for første gang kan opfyldes på H.C. Andersens Boulevard pga. ny asfalt. Miljøministeren jubler, men glemmer tilsyneladende, at forureningen med de særlig sundhedsskadelige ultrafine partikler fra udstødningen ikke reduceres ved at skifte asfalt. Derfor er der forsat behov for lukkede partikelfiltre på dieselvarebiler og dieselpersonbiler.

Det Økologiske Råd kan med tilfredshed notere sig, at grænseværdien for støvpartikler (PM10) nu omsider kan opfyldes på H.C. Andersens Boulevard pga. ny støjsvag asfalt, som støver mindre. Grænseværdien har været overskredet hvert eneste år siden den blev indført i 2005.

I sin jubel over, at grænseværdien omsider opfyldes, glemmer miljøministeren imidlertid, at grænseværdien PM10 i realiteten kun viser de grovere partikler - og asfalten reducerer ikke udslippet af de særlig sundhedsskadelige ultrafine partikler fra dieseludstødningen. Derfor er forsat behov for lukkede filtre på dieselkøretøjerne, hvis ministeren ønsker at forbedre folkesundheden.

”Ministeren bør fokusere på folkesundheden i stedet for at anlægge et snævert grænseværdifokus til ære for EU – ministeren skal beskytte sundheden og ikke kun snævert fokusere på en forældet grænseværdi” siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd. For at få det reelle billede af risikoen for sundhedsskader, skulle man måle de ultrafine partikler – enten partikelantallet eller en såkaldt PM0,1-måling.

Samtidig er asfaltens støvdæmpende effekt ikke vedvarende. Endelig skylder miljøministeren forsat en forklaring på, hvad han vil gøre med forureningen med den sundhedsskadelige gas kvælstofdioxid (NO2), der vil overskrides på de fleste store gadestrækninger, når den træder i kraft efter årsskiftet.

Yderligere oplysninger
Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27.

Baggrund
Ultrafine partikler fra dieselkøretøjernes udstødning er særlig farlige fordi de – i modsætning til de større støvpartikler – trænger dybt ned i lungerne og ud i blodbanen og derved rundt i hele kroppen.
I København er trafikkens luftforurening med ultrafine partikler skyld i op mod 500 dødsfald årligt. Til sammenligning omkommer omkring 15 personer i byens trafikulykker. De ultrafine partikler øger ligeledes risikoen for børnecancer og er fosterskadelige. Endelig resulterer de ultrafine partikler i tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat produktivitet pga. sygdom. Forureningen koster et stort milliardbeløb årligt.
Ifølge OECDs 2008-rapport om danske miljøforhold udsættes omkring 1 mio. danskere dagligt for farlig luftforurening – primært folk i de større byer.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small