Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Man kan ikke opprioritere alt på én gang!

Folketinget har i går aftes i et bredt forlig afsat over 5 mia. kr til udvidelse af motorveje – som led i opfølgningen på det store trafikforlig fra januar. Udvidelserne vil berede vejen for endnu mere biltrafik og højere CO2-udledning.

Pressemeddelelse

3.12.2009

Folketinget har i går aftes i et bredt forlig afsat over 5 mia. kr til udvidelse af motorveje – som led i opfølgningen på det store trafikforlig fra januar. Udvidelserne vil berede vejen for endnu mere biltrafik og højere CO2-udledning. Det er endnu et eksempel på manglende sammenhæng mellem de overordnede klimamålsætninger og den praktiske politik. Det undskyldes med, at man har afsat endnu flere penge til jernbaner i sidste måned. Men det er udtryk for, at i stedet for at opprioritere kollektiv trafik – så prøver man at opprioritere det hele på én gang.

Det undskyldes også med, at folk jo alligevel sidder i kø, og der udleder de endnu mere CO2. Men det er jo klart, når man ikke gør noget for at begrænse bilismen. Efter års tøven besluttede regeringen som led i det store trafikforlig at acceptere roadpricing til at regulere trafikken. Det er fint, men vi ved også, at dette ingen effekt får på denne side af 2020. Derfor er vi nødt til at gøre noget indtil da. Her har Det Økologiske Råd længe peget på en simpel kilometerafgift. Denne skal betales i forhold til, hvor energieffektiv bilen er. Kunne man så ikke ligeså godt sætte benzin- og dieselafgiften op, vil nogle spørge? Jo, men der er snævre grænser for, hvad vi kan her, da det vil øge grænsehandlen.

Det er med andre ord muligt at handle hurtigt, hvis der er politisk vilje til det. Men vi ser gang på gang, at regeringen siger ét, men gør noget andet. Vi har også lige set forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti om total afskaffelse af lukkeloven frem mod 2012. På trods af at vi ved det vil føre til nedlæggelse af mange mindre butikker der, hvor folk bor – og mere biltrafik til storcentrene.

Hovedparten af trafikforligets kollektive trafikinvesteringer består i genopretning af forsømte skinne- og signalanlæg. Der er meget få fremadrettede projekter – først og fremmest København-Ringsted forbindelsen. Hvis vi skal have flyttet folk fra bilen over i den kollektive trafik, skal der ske forbedringer og udbygninger af både tog- og bustrafikken de steder, hvor mange mennesker rejser – samtidig med at det gøres dyrere at køre i bil.

”Der er ikke brug for flere motorveje. Vi har derimod brug for at udvikle tog, bus og cykling som et sammenhæng alternativ til bilen”, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger
Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small