Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Stadig for stor statslig støtte til fri firmabil

Regeringens skattereform indeholder kun få grønne elementer. Den egentlige grønne afgiftsomlægning, som ligger i regeringsgrundlaget har regeringen valgt først at lave senere.

Men der ligger dog i den nu fremlagte reform en forhøjelse af afgiften på dels firmabiler, dels dieselbiler generelt. Desuden fortsættes den indexregulering af den grønne ejerafgift m.fl., som blev vedtaget i Finansloven for 2012. Miljøorganisationen Det Økologiske Råd ser regeringens forslag til justering af firmabilbeskatningen som et moderat fremskridt, men med store muligheder for forbedringer. Vi støtter klart såvel udligningsafgiften for dieselbiler som indexreguleringen, der fjerner begunstigelsen af dieselbiler og stopper en del af udhulingen af bilafgifterne.

”Med forslaget mindsker regeringen den offentlige støtte til kørsel i firmabil, men der er tale om et meget lille skridt i den rigtige retning”, siger Jeppe Juul, trafikmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Ifølge en rapport lavet for EU-Kommissionen af Copenhagen Economics havde den danske stats støtte til kørsel i firmabil i 2008 en årlig værdi af ca. 4,5 mia. kr.  Regeringens forslag mindsker denne værdi med  220 mio kr. Mens regeringen foreslår at miljøtillægget, der indgår i beregningen af beskatningen af værdien af fri bil, sættes op med 50 %, mener Det Økologiske Råd at det mindst bør forhøjes med 100 %.

”Det er glædeligt at regeringen, foreslår at øge incitamentet til at vælge en mere miljørigtig firmabil, men sammenlignet med lande som fx England og Holland er motivationen stadig ikke stor nok til at det for alvor vil gøre en forskel”, siger Jeppe Juul.

I dag gives en skattebegunstigelse til de dyrere biler, hvor værdien over 300.000 kr kun beskattes med 20 %, mens værdien under beskattes med 25 %. Det Økologiske Råd foreslår, at alle firmabiler beskattes med 25 % - uanset bilens værdi.

”De dyrere biler er ofte også tungere biler, der ikke kører så langt på literen. Derfor bør man ikke beskatte de dyrere biler særlig lempeligt, når man generelt ønsker en grønnere bilflåde”, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Kommissionen har i sin transport-hvidbog fra foråret 2011 kritiseret den skævvridning det giver i transportsektoren at fx fri firmabil indirekte subsidieres af staten. En holdning, der støttes af Det Økologiske Råd

”Grundlæggende bør man arbejde sig hen imod at staten ikke særskilt støtter privat kørsel i bil – bare fordi der er tale om en firmabil. Dette vil i praksis betyde at man bliver nødt til at dokumentere den faktiske brug af bilen, hvilket heldigvis bliver stadigt nemmere grundet den teknologiske udvikling”, siger Jeppe Juul.

Vi støtter forhøjelsen af udligningsafgiften for dieselbiler. Dieselbiler kører ganske vist alt andet lige længere på literen end benzinbiler, men den nuværende begunstigelse er for stor set ift. denne fordel. Hertil kommer, at dieselbiler indtil nu har et stort luftforureningsproblem – og det gælder fortsat for hovedparten af de dieselbiler, som kører på vejene.

Der er således enkelte grønne elementer i skattereformen – hvoraf vi håber, at man under forhandlingerne yderligere vil hæve afgiften på firmabiler. Samtidig ser vi frem til at der senere kommer en langt større grøn skatteomlægning. Som bekendt er økonomiske virkemidler blandt de mest effektive til at motivere til grønne adfærdsændringer.

[1] Bl.a. loves i regeringsgrundlaget ”en provenuneutral reform af afgifterne på personbiler”, der skal ”begrænse stigningen i biltrafikken” og fremme mindre forurenende biler (s.30)

Christian Ege og Jeppe Juul, hhv. sekretariatsleder og trafikmedarbejder i Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger Christian Ege tlf. 33181933 / 28580698 eller Jeppe Juul, 33181948 / 30299982


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small