Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

NOx-afgiften bør suppleres med en miljøbonus for reduktioner

D. 1. juli blev virksomhedernes NOx-afgift forhøjet fra 5 til 25 kr/kg. Til sammenligning er sundhedsskaderne af NOx knap 100 kr/kg.

Dertil kommer skader på naturen. Af hensyn til konkurrenceevnen er afgiften altså sat alt for lavt til at sikre ”forureneren betaler” princippet. En meget højere afgift ville sikre større NOx-reduktioner, men vil skade konkurrenceevnen. Som kompromis foreslår Det Økologiske Råd en miljøbonus for at reducere NOx-udslippet.

Det Økologiske Råd foreslår, at NOx-afgiften på 25 kr/kg suppleres med en reduktionsbonus på 15 kr/kg for virksomheder i form af tilskud til NOx-reducerende teknologi. Derved øges virksomhedernes incitament til NOx-reduktioner til en reduktionsomkostning på 40 kr/kg. Det svarer netop til den nuværende svenske NOx-afgift. Det vil give væsentlig større NOx-reduktioner og en væsentlig mindre belastning af konkurrenceevnen. Til gengæld giver det et provenutab for staten. Dette kunne indhentes ved at beskatte transportsektoren, der står for ca. 50 % af det danske NOx-udslip og privat brændefyring, som står for 60 % af det danske partikeludslip. Derved vil opnås meget store miljøgevinster, hvilket alligevel bliver nødvendigt for at leve op til reduktionerne i EUs nye NEC-direktiv. Afgifterne skulle målrettes de ældste biler og fyringsenheder, der forurener mest.

”Transportsektoren og brændefyring er dominerende danske forureningskilder med mange lavthængende frugter. De kan høstes via afgifter, som ikke vil skade konkurrenceevnen – og samtidig give staten det provenu, som en reduktionsbonus for NOx fjerner.” fortsætter Kåre Press-Kristensen.

Yderligere oplysninger
Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A) ved Det Økologiske Råd: tlf. 2281 1027

Baggrund
I en ideel økonomi skulle afgiften størrelse afspejle forureningens skadesomkostninger. Ifølge Center for Energy, Environment and Health  er skadesomkostningen af NOx fra danske virksomheder knap 100 kr/kg alene som sundhedsskader. Dertil kommer naturskader. En afgift af denne størrelse ville give markante NOx-reduktioner og miljøforbedringer, men er udelukket pga. hensynet til konkurrenceevnen, med mindre den gennemføres på EU-niveau, hvilket kræver enstemmighed og derved er utopisk.

Når NOx-afgiften øges til 25 kr/kg, så vil virksomheder med reduktionsomkostninger på under 25 kr/kg reducere NOx-forureningen, mens virksomheder med reduktionsomkostninger over 25 kr/kg forsat vil forurene. Udfordringen er, at en række NOx-reduktioner koster lidt mere end 25 kr/kg og derved ikke er rentable ved en NOx-afgift på 25 kr/kg. Ved at tilbageføre en del af afgiftsprovenuet i form af et tilskud til NOx-reducerende foranstaltninger på 15 kg/kg NOx reduceret bliver det rentabelt for virksomhederne at investere i alle de NOx-reduktioner, der koster op til 40 kr/kg svarende til den svenske NOx-afgift.  


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small