Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Strengere støjkrav for biler på vej

Billede af lastbil Det Økologiske Råd glæder sig over at strengere støjkrav for biler er på vej.

De mange støjramte i Danmark og Europa står nu til at få en håndsrækning af EU.

Efter en vigtig afstemning i EU's miljøudvalg i dag står det klart at fremtidens biler kommer til at støje mindre. Således må almindelige personbiler i 2020 larme 4 dB(A) mindre end i dag, mens varebiler må larme 3 dB(A) mindre end i dag, hvilket er en væsentlig sænkning.

”Trafikstøj er en usynlig dræber der har nogle ganske betydelige omkostninger for borgernes sundhed og for samfundsøkonomien. EU's krav om mindre støjende biler er et godt skridt i den rigtige retning”, siger Jeppe Juul, trafikmedarbejder i Det Økologiske Råd.

Trafikstøj bidrager ganske betydeligt til hjerte-karsygdomme. Ifølge WHO mistes der årligt i EU mindst 1.000.000 gode leveår alene på grund af trafikstøj. Samtidig bidrager trafikstøj til diabetes, tinitus, søvnforstyrrelse og børns indlæringsproblemer.

”Der er ingen grund til at affinde sig med støjen når der findes billige og nemme løsninger for at mindske støjen ved kilden - fx busser og lastbiler. Det er samtidig også den markant billigste måde at dæmpe trafikstøj på i forhold til fx opsætning af støjvolde.”, siger Jeppe Juul.

Beslutningen forventes at medføre en samfundsmæssig nettobesparelse på op mod 268 mia. Euro frem til 2030 i form af færre tilfælde af bl.a. hjerte-kar-sygdomme og sparede støjdæmpeforanstaltninger.

”Vi havde gerne set at de nye krav træder hurtigere i kraft, og at de mest larmende køretøjer blev dæmpet endnu mere, men samlet set er det ret fornuftigt”, siger Jeppe Juul.

Det Økologiske Råd opfordrer til at man allerede nu indlægger flere langsigtede stramninger således at bilindustrien kan indrette sig langsigtet efter kravene.

Det forventes at Europaparlamentet bekræfter beslutningen på et plenarmøde i februar.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis