Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Røgpartikler er sundhedsskadelige

braendeovn Jesper Kent Mortensen mener i Ingeniøren d. 11. oktober, at Det Økologiske Råd har sat unuanceret fokus på forurening fra brændefyring. Ligeledes indikerer han endda, at Det Økologiske Råds oplysningsarbejde er ”købt” af Dansk Energi. I denne kronik svarer vi på hans kritik.

Kronik:

Røgpartikler er sundhedsskadelige

Jesper Kent Mortensen mener i Ingeniøren d. 11. oktober, at Det Økologiske Råd har sat unuanceret fokus på forurening fra brændefyring. Ligeledes indikerer han endda, at Det Økologiske Råds oplysningsarbejde er ”købt” af Dansk Energi. Lad os tage hans kritikpunkter fra en ende.

JKM mener ikke, at flere hundrede danskere årligt dør af røgen fra brændefyring. Men ifølge de seneste sundhedsvurderinger fra DCE og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, så dør 200-250 danskere hvert år for tidligt pga. forurening fra brændefyring i Danmark. I disse tal er dog ikke taget højde for lokalt høje forureningsniveauer ligesom helbredseffekter af sekundære partikler dannet fra flygtige organiske forbindelser i røgen heller ikke er medregnet. De 200-250 for tidlige dødsfald er således en konservativ vurdering. Miljøstyrelsen skriver til sammenligning ”mindst 200 for tidlige dødsfald” på deres hjemmeside. Vi har viderebragt disse officielle sundhedsvurderinger i medierne, hvilket vel næppe er unuanceret.

JKM mener ikke, at røg fra rent træ er skadeligt. Han giver dog ingen kilder til denne påstand. Røg er skadeligt uanset om det kommer fra træ, tobak eller diesel. De seneste undersøgelser viser dog, at røg fra brændeovne ser ud til at være mindre skadeligt end dieselos pr. kg. Men ikke uskadeligt. Og der kommer 5-6 gange så mange røgpartikler op af skorstenene i Danmark som ud af udstødningen i landets samlede transport. Disse proportioner skal med i sundhedsvurderingen.

JKM mener, at afbrænding af træ forurener væsentligt mindre end afbrænding af andre produkter. Det er forkert. En typisk miljømærket (svanemærket) brændeovn, der fyres lige efter bogen med rent tørt træ, forurener over 100 gange mere med sundhedsskadelige partikler end fjernvarme (inkl. røg fra kraftværket) og over 30 gange mere end oliefyr pr. energienhed varme.

JKM mener, at rygning af fødevarer er et bevis på, at røg fra træ ikke er skadeligt. Men JKM glemmer, at det gør en verden til forskel, om man spiser eller indånder partikler. Sammenligningen giver derfor ingen mening. Partikler, der ikke giver sundhedsskader ved forekomst i fødevarer, kan sagtens skade lungerne ved indånding.

JKM henviser til, at brændeovne spiller en stor rolle i forhold til at bekæmpe global opvarmning. Men han overser klimaeffekterne af sodpartikler (black carbon), der nu anses for den næstvigtigste årsag til global opvarmning. Ca. 60 % af det danske udslip af sodpartikler skyldes brændefyring.

JKM mener, at udbredelse af brændefyring er sket uden statsstøtte. Det er forkert. Afgiftsfritagelsen af brændefyring (modsat alle andre forurenende varmekilder) er massiv indirekte statsstøtte.

JKM mener, at Det Økologiske Råd modtager penge fra Dansk Energi. Det er forkert. DØR søger midler fra mange fonde, herunder Energifonden. Energifondens penge kommer fra energiselskaber, men branchen (Dansk Energi) har kun en af fem pladser i Energifondens bestyrelse og kan derved ikke bestemme tildelingen af midler. Midlerne er desuden øremærket til energibesparelser. Det er derfor usagligt at beskylde DØR for at gå Dansk Energis ærende. Men vi arbejder målrettet for at nedbringe forureningen fra brændefyring ligesom brændeovnsproducenter og skorstensfejere.

Link til Jesper Kent Mortensens kronik >>

Link til vores temaside om brændeovnes luftforurening >>


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small