"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Endnu en rapport peger på roadpricing som løsning

roadpricing Det Økologiske Råd glæder sig over, at Produktivitetskommissionen i sin nye ”Rapport om Infrastruktur” støtter indførelse af roadpricing og foreslår et landdækkende forsøg i stor skala med betalingssystemer, der skal regulerer bilkørslen – helt på linje med hvad Trængselskommissionen foreslog i september.

Pressemeddelelse:

Nørrebro, 8. januar 2014

Endnu en rapport peger på roadpricing som løsning

Det Økologiske Råd glæder sig over, at Produktivitetskommissionen i sin nye ”Rapport om Infrastruktur” støtter indførelse af roadpricing og foreslår et landdækkende forsøg i stor skala med betalingssystemer, der skal regulerer bilkørslen – helt på linje med hvad Trængselskommissionen foreslog i september.

”Roadpricing er en god ide, og det er uforståeligt, at der er så stor politisk modstand mod at bruge dette mest effektive værktøj til at regulere bilkørslen og dens forurening”, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Han er dog meget skeptisk over for andre af Produktivitetskommissionen anbefalinger – f.eks at udbygge motorvejene omkring København, i Trekantsområdet og visse andre steder.

”Man kan ikke bygge sig ud af trængsel på vejene. Det fører bare til mere biltrafik. At udbygge vejnettet, hvor der er mest trængsel – f.eks. indfaldsvejene omkring til København – er en skrue uden ende, og det tager Produktivitetskommissionen ikke højde for sine samfundsøkonomiske analyser,” siger Christian Ege.

Christian Ege, mener desuden, at nogle de samfundsøkonomiske beregninger i rapporten er problematiske. Det gælder især dem, som viser dårlige rentabilitet for en række kollektive infrastrukturprojekter som f.eks. letbaner ved Odense og i ring 3 omkring København. De er ifølge kommissionen urentable i sammenligning med højklasse-busser.

”Erfaringen viser, at der er betydeligt større komfort for passagerene i tog og letbaner end i busser, og derfor er det lettere at få bilisterne over i den kollektive trafik, hvis tog og letbaner er en valgmulighed, ” siger Christian Ege.

”Infrastruktur handler desuden om andet end effektivitet, men også f.eks. om, at give dem, der ikke bruger bil, en rimelig mobilitet. Værdien af det indgår ikke i de samfundsøkonomiske analyser. Derfor får kollektive trafikanlæg ret systematisk en ringe forrentning både i Produktivitetskommissionens rapport og i mange andre beregninger,” påpeger Christian Ege.

Han pegerdesuden på, at samfundsøkonomiske beregninger, som de er udformet i dag, i det hele taget punkter giver et skævt billede af virkeligheden. Det skyldes blandt andet, at de lader tidsbesparelser veje tungere end andre faktorer såsom reduktion af forurening og klimapåvirkning. De tager heller ikke højde for de store samfundsmæssige omkostninger ved, at en stor del af befolkningen ikke får den anbefalede motion.

Mangel på motion giver høj risiko for livsstilssygdomme, som koster samfundet dyrt, og bilisterne kunne undgå mange helbredsproblemer, hvis de oftere ville gå eller cykle i stedet for at sætte sig bag rattet.  Endelig ignorerer Produktivitet kommissionen med sine samfundsøkonomiske beregninger også, at Danmark har en klimamålsætning, og at en del af den under alle omstændigheder skal opfyldes af transportsektoren, understreger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Yderligere information: Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd: 28 58 06 98


Uddybning:

Det fremgår af regeringens klimaplan fra august 2013, at indførelse af landsdækkende roadpricing kunne give en CO₂-reduktion på 1,3 mio. t CO2-ækvivalenter – det suverænt mest effektfulde virkemiddel inden for transportsektoren.

Det fremgår af Trængselskommissionens rapport, at kun roadpricing kan reducere trængslen i Hovedstadsområdet. Hvis man gennemfører alle andre anbefalede virkemidler uden roadpricing, stiger trængslen i 2020 set i forhold til i dag. Trængselskommissionen anbefalede roadpricing, herunder gennemførelse af et landsdækkende storskalaforsøg. Men regeringen har afvist at sætte et sådant forsøg  i gang– med det argument, at Danmark ikke skal være teknologiførende på området og påtage sig børnesygdommene. Der er dog allerede indført lignende systemer for tung trafik, bl.a. i Tyskland.

 

default Download pressemeddelelsen >> (505 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17