"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Fravær af energi- og klimamål for transportsektoren i EU

0307 Brev fra erhvervs- og miljøorganisationer m.fl. om fremme af avancerede biobrændstoffer i EU, som led i Kommissionens udspil om klimamål for 2030.

Den 20. februar 2014

Klima-, energi- og bygningsminister
Rasmus Helveg Petersen

Kære Rasmus Helveg Petersen

Vi henvender os til dig, fordi vi er dybt bekymrede over fraværet af energi- og klimamål for transportsektoren i EU-kommissions meddelelse om rammen for EU’s klima- og energipolitik 2020-2030.

Reelt betyder det, at vi står i en situation, hvor der frem til udgangen af 2020 er mål for transportsektorens CO2-udslip (og en igangværende proces for at stramme direktiverne), men ingen mål efter 2020. Det vil ikke kun betyde, at der er udsigt til en meget svag udvikling – om nogen – i klimavenlige løsninger i perioden 2020 til 2030. Det vil også bremse investeringer i fx avancerede biobrændstoffer frem til 2020. Det er i hvert fald meget vanskeligt at se, hvem der skulle turde investere, hvis der ikke er tale om klare og langsigtede mål for området.

I 2030 meddelelsen henvises der til hvidbogen om transportsektoren og strategien for alternative drivmidler. Men heller ikke i nogen af disse dokumenter er der fastlagt mål for transportsektoren effektivitet eller anvendelse af alternative drivmidler.

Dette er ganske alarmerende i betragtning af transportsektorens store andel af det samlede energiforbrug (over 30% af det endelige energiforbrug), sektorens store CO2-udslip og EU’s stigende afhængighed af importeret olie (pt. 84%). Sammen med øgede effektiviseringskrav til bilerne har bæredygtige biobrændstoffer netop vist sig som et effektivt middel til reduktion af transportsektorens CO2-udledning. Og det vil fortsat være vejen frem, hvis den skal reduceres yderligere frem mod 2030.

Det er også særdeles alvorligt, fordi det vil forudsætte målrettede politiske initiativer inden 2020, hvis det skal lykkes for alvor at få kommercialiseret avancerede biobrændstoffer så de – sammen med øgede krav til effektiviseringer og anvendelse af el-teknologier – kan udgøre et reelt alternativ i perioden fra 2020 til 2030.

Vi vil på derfor opfordre dig til at gøre en særlig indsats for, at EU får fastlagt forpligtende mål for transportsektorens anvendelse af bæredygtige VE-løsninger og effektiviseringer i perioden efter 2020.

Vi uddyber meget gerne ovenstående i et møde, ligesom vi naturligvis meget gerne bidrager med konstruktive løsninger.

Med venlig hilsen
Per Christensen, forbundsformand, 3F
Søren Gade, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer
Thomas Møller Thomsen, adm. direktør, FDM
Anders Stouge, vicedirektør, Dansk Energi
Thomas Dalsgaard, koncerndirektør, DONG Energy
Tina Sejersgård Fanø, Vice President, Novozymes
Gitte Seeberg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden
Christian Ege Jørgensen, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd
Peter Stigsgaard, direktør, Energi- og Olieforum
Anne Grete Holmsgaard, direktør, BioRefining Alliance

Dette brev er sendt cc til: Transportminister Magnus Heunicke Folketingets Europaudvalget Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17