Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Omlægning af bilbeskatning haster

biler 160px Brev til skatteministeren om en grønnere bilbeskatning, fra Det Økologiske Råd, Dansk Elbilsalliance, Concito m.fl.

Til skatteminister Morten Østergaard

Omlægning af bilbeskatning haster
Vi er en bred kreds af aktører, der peger på behovet for en snarlig omlægning af bilbeskatningen, som foreskrevet i regeringsgrundlaget, og som skal bidrage til den nødvendige grønne omstilling af transportsektoren.

I EU har man vedtaget, at de nuværende mål på 130 g CO2/km i 2015 skal skærpes til 95 gCO2/km i 2021. Der er således et betydeligt potentiale for CO2 reduktioner og omlægning til vedvarende energi, der kan indhentes de kommende år. Den nuværende bilbeskatning giver imidlertid ikke de rette incitamenter til at vælge klimavenlige løsninger i vejtransporten, men derimod til mere transport og dermed stigende CO2-udledning.

Vi foreslår en omlægning af bilbeskatningen med fokus på følgende grundlæggende principper:

  • Bilbeskatningen omlægges fra at være værdibaseret til at være teknisk baseret.
  • Bilbeskatning der indeholder et væsentligt CO2-element.
  • Ved provenuneutralitet tages der udgangspunkt i det strukturelle provenuniveau.

Med dette papir ønsker vi at uddybe vores synspunkter på tre områder:

1. Der er behov for en snarlig omlægning

Den nuværende bilbeskatning har medført, at personbiler er blevet billigere og mere brændstoføkonomiske i Danmark. Den samlede CO2 udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere personbiler har ført til øget salg af biler og øget trafikarbejdet. Flere biler betyder øget trængsel på vejene og færre kunder i den kollektive trafik. El- og brintbiler er afgiftsfritaget frem til 2015 ud fra et politisk ønske om at fremme de mest miljøvenlige biler. Imidlertid udhules denne afgiftsfritagelse i stigende grad, fordi bilbeskatningen ikke siden 2007 er justeret i takt med, at bilerne er blevet mere og mere energieffektive. Dermed forsinkes gennemslaget af ny teknologi.

Hvis registreringsafgiften differentieres så der er større økonomisk incitament for forbrugerne til at vælge en miljøvenlig bil, vil man kunne mindske forurening og klimabelastning i tråd med regeringens og EU klimamålsætning og fremme de mest miljøvenlige biler.

2. En langsigtet løsning er en omlægning til en teknisk registreringsafgift baseret på objektive kriterier

Teknologiske forbedringer af køretøjer skal bidrage til en transportsektor med markant lavere CO2 udledning. Det kræver en omlægning af registreringsafgiften til en teknisk registreringsafgift, som er baseret på objektive kriterier og et væsentligt CO2 element.

Med beskatning ud fra tekniske kriterier vil man undgå at beskatte produktionsomkostningerne direkte, hvilket vil være til gavn for nye miljøvenlige teknologier, som i kraft af høje produktions- og udviklingsomkostninger er dyre i introduktionsfasen. Administrationen af et tek-nisk baseret afgiftssystem vil kræve, at afgiftsberegningen foregår på grundlag af entydige, objektive kriterier. Det er muligt via Det Digitale Motorregister. En individuel vurdering af brugte køretøjer er dog fortsat nødvendig.

3. En kortsigtet omlægning kan ske gennem en ændring af grænserne for fradra-get/tillægget for brændstofeffektiviteten

Den nuværende registreringsafgift er en værdibaseret med en afgiftsreduktion/tillæg på 4.000 kr/1.000 kr. for hver km per liter bilen kører over/under 16 km/l for benzin- og 18 km/l for dieselbiler. Dette knækpunkt gjorde man i 2007 statisk frem for at lade det følge den tek-nologiske udvikling.

Vi foreslår, at udgangspunktet for, hvor en bil får afgiftsreduktion / -forøgelse hæves til den gennemsnitlige energieffektivitet som den er i dag på ca. 19 km/liter for benzinbiler og 21 km/liter for dieselbiler. Herefter skal knækpunktet hæves en gang om året baseret på gen-nemsnit for nye personbilers energieffektivitet. Samtidig foreslås afgiftsfradraget / forøgelsen ændret til en lineær skala baseret på gram CO2 udledning per km, jfr. ovenfor.

For yderligere at styrke incitamentet til at købe de mest energieffektive biler foreslås det at fjerne skævheden mellem ””straf” og belønning” til hhv. biler der kører kort og langt på literen (jfr. ovenfor) – konkret ved at ekstraafgiften på de ineffektive biler øges fra 1.000 kr/km/l til 4.000 kr/km/l – så det sidestilles med fordelen ved at købe en energieffektiv bil.

 

Med venlig hilsen

underskrifter EL


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small