Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Hvordan fremmer vi en mere bæredygtig transport?

braendstof 100px Vi skal sikre, at der kommer transportmål efter 2020, som reducerer CO2-udledningen fra transport og skubber på en teknologiudvikling henimod mere effektive forbrændingsmotorer.

Artikel i Altinget d. 22.10.2014:

 

Hvordan fremmer vi mere bæredygtig transport i EU?

Der er mange ting der presser sig på. Overordnet set gælder det at sikre, at der kommer transportmål efter 2020 – i modsætning hvad der pt. lægges op til. Man kunne f.eks. sætte mål der svarer til de samlede EU-mål – som forhåbentlig lander omkring 40% reduktion i 2030. Målet skal kunne opnås ved en kombination af CO2-mål for konventionelle person- og varebiler, effektivitetsmål for lastbiler, fremme af el- og hybridbiler samt begrænsning af privatbilkørsel, herunder fremme af kollektiv trafik og cykling. Det sidste må overvejende opnås via nationale tiltag. Specifikt bør stilles krav om en andel af avancerede biobrændstoffer (altså ikke 1. generation). Den danske regering har foreslået at inkludere transporten i EU CO2-kvotesystem (ETS). I princippet en god idé, men i realiteternes verden vil det bortlede opmærksomheden fra transportsektoren over mod tiltag i kraftvarmesektoren, som umiddelbart fremstår som billigere. Men transporten har brug for en skrappere regulering, fordi vi har en strukturel udfordring med omstilling.

Blandt de mere specifikke tiltag er CO2 krav til tunge køretøjer vigtige – den eneste køretøjs-kategori som endnu ingen krav har. EU er endnu kun nået til overvejelser om hvordan der skal reguleres, og det tager lang tid at etablere en effektiv regulering. Der er stort behov for at Danmark presser på. Vi ved at lastbiler er for forskellige til at man kan sætte en grænse for CO2/km. Men i EU's regulering af luftforureningen fra tunge køretøjer (Euro-normerne) måler man også emissioner i forhold til energiforbruget. CO2 i forhold til energiforbruget betyder krav til energieffektivitet – så vi skal fremover kræve at tunge køretøjer kan at udnytte en bestemt procentdel af energien i diesel. Det skal ske i en realistisk testcyklus, der omfatter både tomkørsel og kørsel med fuldt læs, bykørsel og motorvejskørsel. Samtidig skal kravet ikke kunne opfyldes ved at bruge større andel af biodiesel - vi skal nemlig skubbe på en teknologiudvikling henimod mere effektive forbrændingsmotorer.

Vi skal fremme elektrificering af transporten – ved initiativer fra både EU og medlemslandene. Det mislykkedes for EU at vedtage krav til medlemslandene om et minimums antal ladestandere. Man kunne i første omgang stille krav om at alle større offentlige arbejdspladser etablerer ladestandere. Og man kunne integrere i EU's direktiv om fremme af grønne offentlige indkøb at kræve omlægning af offentlige flåder, herunder de der udfører tjenesteydelser (renovation, rengøring m.v.).

For luftfarten er der brug for et mere raffineret system end ETS. Vi skal minimere de samlede klimabelastninger, og det gøres ikke ved kun at regulere efter CO2, da dette fremmer at flyene flyver hvor brændstofforbruget er lavest, dvs. i så stor højde som teknisk muligt. Men netop her bliver vanddampe og NOx’er et større klimaproblem. Den samlede klimabelastning kan faktisk reduceres ved at flyene flyver i lavere højder, selv om CO2-udledningen der er højere.

Også skibe er vigtige. Der skal være bedre kontrol med svovludledning. IMOs regler fra 2015 er et betydeligt fremskridt, men kun hvis de overholdes. Desuden skal der skærpede krav til NOx, hvor de kommende IMO-krav er alt for slappe. Endelig skal CO2-udledningen begrænses. Her er danske rederier gået i spidsen, bl.a. ved langsommere sejlads.

Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small