Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Aerodynamiske lastbiler kan nu blive en realitet

Det bliver nu muligt at producere lastbiler i EU, der er langt mere sikre og bruger mindre brændstof. Det Økologiske Råd glæder sig over de nye regler, men er svært skuffede over, at det først bliver en realitet i 2022.

EU har nu vedtaget, at gøre det muligt i praksis at designe nye og mindre firkantede lastbiler.

"De eksisterende regler betyder i praksis, at vi har meget firkantede lastbiler med ringe udsyn og med begrænsede muligheder for at mindske vindmodstanden. Derfor har vi længe ønsket regel-ændringen, der er et kæmpe skridt fremad", siger Jeppe Juul, transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

De nye regler tillader, at lastbilernes førerhus må være lidt længere, hvilket giver mulighed at designe førerhuset mere hensigtsmæssigt.

"Førerhuset kan fremover designes mere aerodynamisk hvilket sænker brændstofforbruget og dermed også CO2-udledningen. Kombineret med en aerodynamisk hale kan besparelsen på længere ture komme op omkring 7-10 %", siger Jeppe Juul og fortsætter:

"Derudover kan udsynet øges med op mod 50 %, hvilket gør lastbilen til et langt mere sikkert køretøj i trafikken i forhold til fx gående og cyklister. Der er også mulighed for at indbygge en stødabsorberende zone i spidsen af lastbilen for at mindske skaderne ved sammenstød med biler", siger Jeppe Juul.

Hvis reglerne implementeres som de er tænkt forventes det at sænke antallet af trafikdræbte med 900 mennesker om året i EU. Der går dog længe før effekten slår igennem.

"Det er desværre lykkes nogle få lastbilproducenter at få forbudt dette nye design indtil 2022, selvom det kunne være trådt i kraft allerede i 2017. Det er sørgeligt at enkeltfirmaers interne konkurrenceforhold får lov til at stå over de ret store samfundsmæssige fordele, der er ved reguleringen. Det er både et betydeligt antal menneskeliv og en betydelig mængde sparet CO2-udledning, der tabes", slutter Jeppe Juul.

Lastbiler i EU er hvert år involveret 4200 trafikdrab. Lastbiler står for ca. 25% af vejtransportens CO2-udledning.

Yderligere information:
Jeppe Juul, Det Økologiske Råd, tlf: 33 18 19 48, mobil: 30 29 99 82 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small