Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Den danske luftkvalitetsplan bør afvises

Det Økologiske Råd og 9 andre miljø- og sundhedsorganisationer har klaget til EU-kommissionen over den danske luftkvalitetsplan, som ikke vil sikre overholdelse af EU's grænseværdi for kvælstofdioxid.

Den danske stat sendte i starten af 2015 en luftkvalitetsplan til Kommissionen, der i hovedtræk går ud på at opfylde grænseværdien for kvælstofdioxid (NO2) ved at flytte den nationale luftmålestation i København til et mindre forurenet sted.

Københavns Kommune ejer imidlertid det sted, hvortil målestationen ønskes flyttet, og skal derfor give tilladelse til flytning af målestationen. Mandag d. 9. nov. 2015 blev statens ønske om at flytte målestationen imidlertid afslået af et bredt flertal blandt politikere i Københavns Kommune. Mener Kommissionen i det lys, at den danske luftkvalitetsplanen er gyldig?

 

Nedenstående organisationer sætter spørgsmål ved planens gyldighed og mener, at den straks bør afvises af Kommissionen, da kommunen nu har afvist at målestationen kan flyttes.

 

Her finder du pdf klagen og den tidligere fremsendte indsigelse mod den danske luftkvalitetsplan (349 KB) .


Klagen er indsendt til EU Kommissioenen af Kåre Press-Kristensen på vegne af følgende miljø- og patientorganisationer:
Det Økologiske Råd, Astma-Allergi Danmark, RenLuftKbh, Forebyggelses- og Patientrådet, Rådet for Bæredygtig Trafik, Danmarks Naturfredningsforening, Cyklistforbundet, Miljøpunkt Nørrebro, Biodynamisk Forbrugersammenslutning, Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small