Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vi skal sikre håndhævelse af nye svovlregler

Danmark skal via EU (EMSA) og IMO sikre effektiv håndhævelse af svovlindholdet i skibes bunkerolie, når nye globale svovlkrav træder i kraft i 2020. Det kræver handling her og nu.

Danmark skal via EU (EMSA) og IMO sikre effektiv håndhævelse af svovlindholdet i skibes bunkerolie, når nye globale svovlkrav træder i kraft i 2020. Det kræver handling her og nu.

Anbefalinger
Da det tager tid at få både EU og IMO i omdrejninger, så skal Danmark allerede nu presse på, så den nye regulering håndhæves effektivt i internationalt farvand fra d. 1/1 2020. Det kræver, at EU og IMO allerede nu begynder at udarbejde en operationel strategi for, hvordan organisationerne vil sikre, at den nye regulering håndhæves.

Helt konkret opfordrer Det Økologiske Råd udvalgets medlemmer til at:

1) Fremhæve reguleringens konkurrence- og erhvervsaspekt parallelt til miljøaspektet.

2) Sørge for, at danske MEP’er står sammen og presser på for at få EU i arbejdstøjet.

3) Prioritere internationale alliancer (også udenfor EU) for at få IMO i arbejdstøjet.

Succesfuld håndhævelse af svovlreglerne er en forudsætning for at sikre store miljøgevinster og opretholde en fair konkurrence indenfor skibsfart.

Ny svovlregulering
Den nye svovlregulering nedsætter det maksimale svovlindhold i skibenes bunkerolie fra 3,5 procent til maksimalt 0,5 procent (ca. 500 gange mere end autodiesel i EU). Reguleringen anses for en af de samfundsøkonomisk mest rentable internationale miljøreguleringer i nyere tid. I EU vurderes den globale regulering at spare ca. 130 mia. kr årligt blot i helbredsskader.

Udfordringen
Der er store penge at spare for rederierne ved at snyde og sejle på traditionel bunkerolie med højt svovlindhold. Traditionel bunkerolie koster nemlig cirka det halve af lavsvovlolie. 

Snyd har to alvorlige konsekvenser:

1) De forventede miljøgevinster opnås ikke fuldt ud (stort samfundsøkonomisk tab).

2) Der opstår alvorlig konkurrenceforvridning (stort nationaløkonomisk tab).

Danske rederier vil opfylde de nye svovlregler. Rederier der snyder kan derved udkonkurrere de lovlydige danske rederier til direkte skade for miljøet og det danske erhverv.

EU versus global regulering
De nye svovlregler træder i kraft i EU i 2020. De nye svovlregler træder ligeledes i kraft på globalt plan i 2020, hvis et IMO review i 2016/17 viser, at der er tilstrækkelig bunkerolie.

Yderligere oplysninger
Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27 / karp@env.dtu.dk

Det Økologiske Råds arbejde med skibsfart er finansieret af European Climate Foundation.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small