Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: EU's varebiler bliver meget lidt grønnere

Et kompromis om CO2 udslippet for varebiler er på plads, hensynet til klimaet er nu udskudt i 4 år.

EU's målsætning for varebilers CO2 udslip er nu forhandlet på plads i EU-Kommissionen, efter lang tids tovtrækkeri med bilproducenterne. Det er mundet ud i et lovforslag, som indebærer at de europæiske bilproducenter forpligter sig til at reducere det gennemsnitlige CO2 udslip fra deres varebiler.

Lovforslaget skal følge op på de forpligtelser der er indgået for personbiler, og nu også omfatte varebiler. 13 % af Europas biler er varevogne, og andelen stiger. Men mens personbilerne bliver stadig mere miljøvenlige, er udviklingen af grønne varebiler ikke fulgt med.

Kommissionens forslag er på et lavt ambitionsniveau. Nu er det op til Ministerrådet og EU-parlamentet i de kommende politiske forhandlinger at hæve niveauet. Efter Kommissionens forslag skal den gennemsnitlige varebil i 2016 udlede højst 175 g CO2/km, dvs. en forbedring på 14 % set i forhold til 2007, hvor gennemsnittet lå på 203 g CO2/km. Set i lyset af reduktioner på op til 27 % de sidste to år for diesel-personbiler, er målsætningen ikke noget der vil revolutionere bilproduktionen.

Målene er slækket siden EU i 2007 meldte ud om en målsætning for netop varebiler. Dengang var forslaget også 175 g, men fristen skulle være 2012, med et opfølgningskrav på 160 g/km i 2015. Til gengæld holder Kommissionen fast i én af sine målsætninger fra 2007, nemlig det endelige mål om et gennemsnit på 135 g CO2/km i 2020 – hvilket er glædeligt.

”EU står over for både en klima- og en energikrise, og derfor skal der indgåes aftaler som har en betydning i de nærmeste år, ikke først i 2016. Vi ser igen at EU slækker kravene til CO2 reduktioner, når bilbranchen lægger pres på. Det tegner ikke godt fremtidens miljøvenlige biler”, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd. Bilproducenterne presser på for at få afsvækket forslaget – de begrunder det med at man i tider med finanskrise ikke har råd til at udvikle på sine varebiler.

”Det er helt centralt at der fortsat satses på brændstoføkonomiske biler. Det er ikke kun til gavn for klimaet. Det mindsker også olieafhængigheden og vil på længere sigt forbedre konkurrenceevnen. Derfor må Ministerråd og parlament skærpe Kommissionens forslag. Det er helt centralt, også for virksomhedernes overlevelse. Det hjælper ikke at holde hånden over ressourcespild, og slet ikke i en krisetid.”, udtaler formand for Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Yderligere oplysninger
Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98

Baggrund
Vedhæftet: Transport and Environments briefing om varebiler og CO2: default 0910 T E Vans Co2 (87.21 kB) (87 KB)
Vedhæftet: EU-Kommissionens Lovforslag: default 0910 Ec593 Vans Proposal (167.81 kB) (167 KB)
Vedhæftet: EU-Kommissionens Pressemeddelse: default 0910 Ec593 Vans Proposal Pm (16.29 kB) (16 KB)
Link til mere information om EU Kommissionens lovforslag: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/485&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small