Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

PRESSEMEDDELELSE: Elbiler og vindkraft

– Energi- og Olieforums rapport går galt i byen

Oliebranchen – Energi & Olieforum – har netop udgivet en analyse af el-, benzin- og dieselbilers CO2-udslip, udført af EA-Energianalyse . Konklusionen er, at elbiler udleder mindre CO2, men at forskellen til diesel kun er marginal, mens benzinbiler udleder betydeligt mere. Desuden sammenlignes de rene elbiler med de såkaldte plug-in hybrid, dvs. biler, som både har en elmotor, der kan oplades og en benzinmotor, som kan tage over, når batteriet er fladt. Disse ligger i undersøgelsen næsten på linie med de rene elbiler.

Disse resultater strider imod hvad en del andre undersøgelser viser. Det skyldes bl.a., at man regner med at elforbruget er såkaldt marginal elproduktion, og denne antages at være baseret 80% på kul og 20% på naturgas, men 0% vedvarende energi. Betragtningen er, at al den strøm, som i dag er baseret på vedvarende energi – i alt 28% af elproduktionen – er beslaglagt til andre formål, og hvis man øger elforbruget, vil hele denne forøgelse skulle baseres på fossile brændsler.

Denne betragtning kunne til dels være rigtig, hvis vi indførte elbiler på den dummest mulige måde – nemlig ved at alle satte deres elbil til opladning ved 16-17-tiden, når de kom hjem fra arbejde. Her er elforbruget i forvejen højt. Vi skal derimod have intelligente elmålere og en lavere elpris om natten, så vi motiveres til at lade op om natten. I så fald vil elbilerne være med til at skabe forudsætningerne for at få en større andel vindkraft – vinden blæser jo ligeså meget om natten som om dagen, og el kan ikke lagres, undtagen i batterier.

Opgaven er at udfase brugen af fossile brændstoffer – ellers kan vi ikke forebygge klimaforandringerne. Derfor skal vi stille spørgsmålene: hvordan kan vi udfase brugen af olieprodukter i bilerne, og hvordan kan vi basere elproduktionen på vedvarende energi? Her kan elbilerne indgå i svaret på begge spørgsmål. Set på denne baggrund falder Energi- og Olieforums angrebsvinkel til jorden.

Men rapporten er alligevel interessant ved, at den inddrager klimagasudslip i hele kæden fra udvinding af råstofferne og til bilerne kører på vejene – kaldet well-to-wheels betragtningen. Herved vises, at de samlede udslip fra de forskellige biltyper er noget større end man ellers regner med, når man kun ser på selve bilens udslip. Rapporten bekræfter således, at indførelse af elbiler kræver øget andel af vedvarende energi i elproduktionen samt intelligente elmålere. Den viser også, at selv om vi får elbiler, er der stadig et betydeligt ressourceforbrug (selv om den overdriver CO2-udslippet). Derfor skal vi stadig begrænse privatbilismen, selv om vi får elbiler. Det skal vi i øvrigt alligevel af hensyn til bymiljø, risikoen for trafikulykker samt behovet for motion.

Med venlig hilsen

Christian Ege   /   Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger:  Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small