Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Ikke behov for flere motorveje

Transportminister Lars Barfoed har meldt ud, at der bør bygges en helt ny motorvej i Midtjylland mellem Holstebro, Herning, Billund og ned til en tilslutning til motorvejen Vejle-Esbjerg. Så længe holdt den grønne trafikpolitik, som regeringen meldte ud i slutningen af 2008! Allerede i trafikforliget fra januar 2009 var der medtaget adskillige motorvejsudbygninger. Nu sætter ministeren trumf på ved at foreslå en helt ny motorvej – til trods for at Danmark allerede er et af de lande i Europa, der relativt set har flest kilometer motorvej. Og til trods for at regeringen endelig har accepteret kørselsafgifter som et virkemiddel.

Der er i trafikforliget afsat betydelige beløb til forbedring af den kollektive trafik. Men al erfaring viser, at forbedring af den kollektive trafik kun virker, hvis det samtidig bliver lidt dyrere og mere besværligt at køre i bil. Hvis man samtidig tilbyder flere nye motorveje, flytter man ingen bilister over i den kollektive trafik. Men hvad så med lastbilerne? Her er kun begrænsede muligheder for overflytning af indenlandsk gods til jernbane. Men for det første er der netop mulighed for som led i et europæisk samarbejde at få overflyttet en del af den internationale godstrafik. For det andet er pointen, at hvis vi får færre personbiler på vejene, bliver der bedre plads til lastbilerne.

Problemet er så, at de forbedringer af den kollektive trafik, som er aftalt i trafikforliget, kun får begrænset effekt i det område, som berøres af det nye motorvejs-forslag. Men det betyder blot, at der er behov for yderligere forbedringer, f.eks. mere togmateriel til at betjene strækningerne omkring trekantsområdet. Desuden er der brug for forbedring af busdriften samt systemer, hvor tog- og cykeltransport kan kombineres, så pendlere kan have cykel til rådighed ”i begge ender” af togtransporten.

Det andet problem er, at regeringens forslag til kørselsafgifter først træder i kraft for personbiler tidligst i 2015. Her foreslår Det Økologiske Råd, at man indtil da indfører en midlertidig kørselsafgift baseret på aflæsning af bilernes kilometertællere. En sådan kan indføres hurtigt – det kræver blot en plumbering af kilometertællerne, så der ikke kan snydes. Men i øvrigt siger ministeren selv, at hans nye motorvej først kan stå færdig om 15 år – altså 10 år senere end kørselsafgifterne forhåbentlig er indført.

Med ministerens udmelding er vi derimod tilbage til den håbløse tilgang, som Infrastrukturkommissionen anvendte i sin rapport fra januar 2008 – at udbygge vejnettet ud fra en bevidstløs fremskrivning af behovet. Det er vejen til fortsat stigende CO2-udslip – og undergravning af de beslutninger der tages om udbygning af kollektiv trafik.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger:
Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small