Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse Advarsel mod luftforurening ved hussalg

Det Økologiske Råd foreslår, at huskøbere og nye lejere skal oplyses, hvis en bolig ligger tæt på en stærkt trafikeret vej, hvorfra forureningen markant øger risikoen for død og sygdom for de kommende beboere.

I dag skal der intet stå i salgsopstillingen om selv meget sundhedsskadelig luftforurening fra trafikken, mens der skal stå, hvis der ligger langt mindre farlig jordforurening på grunden. Det er ude af proportion og en alvorligt brist i den lovpligtige forbrugeroplysning, finder Det Økologiske Råd.

Det er overvejende trafikken, som giver sundhedsskadelig luftforurening i boliger ved større veje. Her afhænger luftforureningen direkte af trafiktætheden og boligens afstand til de pågældende veje. Disse oplysninger ligger kommunerne inde med. Dem bør nye købere og lejere også have adgang til. Det samme gælder evt. nærhed til andre væsentlige sundhedsskadelige luftforureningskilder. Det kunne f.eks. sikres ved at det skulle stå i salgsopstillingen henholdsvis i lejekontrakten.

"De fleste folk gør sig ikke klart, hvor skadelig trafikkens luftforurening er, og ejendomsmæglerne har ikke uddannelse til - eller for den sags skyld interesse i - at oplyse om sundhedseffekterne. Derfor skal kommunens oplysninger klart fremgå af f.eks. salgsopstillingen eller lejekontrakten" understreger civilingeniør, Ph.D. Kåre Press-Kristensen ved Det Økologiske Råd. I lighed med forurenede grunde, kunne man oprette en værditabsordning til boligejere langs store veje, hvis der sker et markant værditab.

Udkast til mærkningsforslag

Risikoklasse 1: Alvorlig luftforurening - Kan forkorte beboernes levetid.
Huset ligger under 50 meter fra en vej med over 20.000 hverdagskøretøjer.
Huset ligger under 50 meter fra en vej med over 40.000 hverdagskøretøjer i en effektiv miljøzone.

Risikoklasse 2: Skadelig luftforurening: Kan øge forekomsten af alvorlig sygdom.
Huset ligger under 50 meter fra en vej med 10-20.000 hverdagskøretøjer.
Huset ligger under 50 meter fra en vej med 20-40.000 hverdagskøretøjer i en effektiv miljøzone.

En effektiv miljøzone er en miljøzone med filterkrav til alle dieselkøretøjer, dvs. væsentlig strammere end de nuværende danske miljøzoner, der kun stiller krav til ældre lastbiler og busser. De nævnte højere grænser for antal køretøjer skal således først gælde, når der indføres effektive miljøzoner.

Ovenstående kan registreres af ejendomsmæglerne direkte ud fra kommunernes trafiktællinger - og senere af grænserne for miljøzonerne, når disse er skærpet.

Yderligere oplysninger
Kåre Press-Kristensen på tlf. 22 81 10 27 eller Christian Ege på Tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.

Baggrund
En omfattende hollandsk undersøgelse viser, at der er ca. 50 % overdødelighed blandt personer, der bor mindre end 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Dette gælder ca. 100.000 københavnere og resulterer i ca. 500 dødsfald årligt. I alt tabes ca. 5.000 leveår i København. Til sammenligning omkommer ca. 15 personer i trafikulykker. Ud over dødsfald resulterer forureningen i tusinder af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af dage med nedsat produktivitet.
Personer der allerede lider af luftvejs- eller hjertelidelser kan derved vælge de værst forurenede boliger fra og derved lægge adskillige år til deres levetid. Samtidig vil komme et folkeligt pres for flere og strammere miljøzoner samt trafikbegrænsninger i byerne, når disse oplysninger lægges åbent frem. Herved opnås en stor miljø- og sundhedsgevinst samt en sidegevinst i form af meget mindre trængsel.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small