Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse Forebyggelseskommissionen går på listesko, når det gælder motion

Debatten om forebyggelseskommissionens rapport domineres af spørgsmålene om rygning og kost, mens der er relativt lidt debat om fremme af motion. Dette til trods for at mangel på motion har ligeså stor betydning for middellevetiden som forkert kost – og deler andenpladsen efter rygning. Men mens kommissionen kommer med håndfaste og kontroversielle anbefalinger på tobaks- og alkoholområdet, har den kun én håndfast anbefaling, som angår motion, nemlig at børn i 0.-10. klasse skal være fysisk aktive i mindst 1 time af skoledagen.

En af de helt oplagte muligheder for øget motion er cykling, hvor man kan kombinere sundhedsfremme med at opfylde sit transportbehov – og så kan man oven i købet samtidig bidrage til at sænke støj- og luftforureningen samt udledning af klimagasser. Her har kommissionen også en anbefaling, men den er lidt mere diffus: kommunerne skal fremme hensynet til fysisk aktivitet via kommune- og lokalplanerne. Det er da en udmærket anbefaling, men dels har den lidt karakter af ”elastik i metermål” – hvor meget skal man fremme cykling og gang? – dels ved vi at det kun virker i begrænset omfang, hvis man ikke også lægger begrænsninger på bilismen. Den fremgår da også at kommissionens rapport, at undersøgelser kun delvist viser sammenhæng mellem bedre cykelstinet og mere cykling.

Der skal altså mere til. Det skal være dyrere at køre i bil. Sundhedsfremme handler dermed også om afgiftspolitik. Det har kommissionen erkendt, når det gælder kost og tobak, og her er de ikke bange for at fremsætte kontroversielle forslag. Hvis man følger samme filosofi, når det gælder motionsfremme, skal man gøre det dyrere at køre i bil, og man skal fremme cykling og gang. Det sidste kræver også – specielt når det gælder pendlingen – at man forbedrer mulighederne for at kombinere kollektiv trafik og cykling – noget som kommissionen slet ikke forholder sig til.

Regeringen er heldigvis gået et stykke ad vejen ved at acceptere indførelse af roadpricing – men først fra 2015 – og ved at der i trafikforliget i januar blev afsat en pulje på 200 mio. kr/år til støtte til fremme af cykling i kommunerne. Men det er for længe at vente med afgifter til 2015. Derfor er vi nødt til at have en midlertidig ordning indtil da. Det kan være trængselsafgifter i de store byer, og det kan være en simpel kørselsafgift opkrævet pr. kilometer. Desuden har regeringen erklæret, at den samtidig med indførelse af roadpricing vil sænke registreringsafgiften på nye biler. Det vil få endnu flere til at købe bil – herunder familiens bil nr. 2 – og det vil modvirke effekten af roadpricing. F.eks. ved vi, at i familier med 2 biler er der langt færre der cykler.

Der er altså brug for mere håndfaste forslag til fremme af cykling og gang, og det kræver, at man ud fra en forebyggelsesvinkel også stiller krav til afgifts- og trafikpolitik.

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 33 18 19 33 / 28 58 06 98

Baggrund
Det Økologiske Råd udgav i 2005, i samarbejde med Dansk Cyklistforbund, Hjerteforeningen og Landsforeningen Skole og Samfund rapporten Cykling, motion, miljø og sundhed. Den påviste bl.a., at hvis man inddrog sundhedseffekterne ved øget motion i de cost-benefit beregninger, som altid laves ved større trafikinvesteringer, så ville investeringer i cykel-infrastruktur være særdeles fordelagtige samfundsmæssigt. Se  default 05_cykelrapport (1.14 MB) (1.14 MB)

På Klimacamp 2008 blev fremlagt et forslag til kombination af kollektiv trafik og cykling, hvor arbejdspladsen stiller cykler til rådighed for ansatte til transport mellem station og arbejdsplads, se http://www.ktc.dk/index.php?id=16113.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small