Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2004

Høringssvar: Bærdygtig udvikling - en ny kurs for Norden

Det Økologiske Råds kommentarer til revideret strategi ”Bæredygtig udvikling – En ny kurs for Norden”

Det Økologiske Råd finder det grundlæggende positivt, at Nordisk Ministerråd fortsat prioriterer arbejdet med at udarbejde en nordisk bæredygtighedsstrategi.
Vi finder desuden flere af problembeskrivelserne i den oprindelige og den reviderede strategi særdeles relevante og påtrængende at igangsætte initiativer for en mere bæredygtig udvikling i Norden.

Vi finder dog ikke, at den revidere strategi i tilstrækkelig grad lever op til formuleringen om at strategien er udtryk for højeste ambitionsniveau og at den herved skal være løftestang på de områder og i de nordiske lande, hvor delområder halter bagefter.
Strategien fremstår desværre i alt for høj grad fortsat som en mindste fællesnævner for de nordiske lande, hvor det tilsyneladende har været muligt for hvert enkelt land at pille områder ud, som er blevet fundet for kontroversielle til netop dette land.

Vi kritiserede i sin tid strategien fra 2000 for at undlade at sætte konkrete mål og tidsfrister for forbedringer/løsninger af de mange miljøproblemer, som de nordiske landes produktions- og livsstil er årsag til. Vi satte vores lid til, at dette ville blive markant forbedret i den revidere strategi, idet vi henholdt os til formuleringen fra den gamle strategi: ”Revisionen bør indeholde konkrete forslag til mål og indsats i perioden 2004-8 samt vurdere nye indsatsområder”.
Men det er desværre ikke sket.

Det er fortsat svært at finde steder, hvor der opstilles konkrete ambitioner om et mere bæredygtigt Norden og en bedre miljøtilstand, hvor disse ambitioner målsættes, hvor der fastlægges tidsfrister for opnåelsen af forbedringer, og hvor der anvises konkrete indsatser, som vil opfylde disse mål.

Den reviderede strategi lægger desuden mere vægt på den økonomiske og sociale side af det globale bæredygtighedsbegreb, mens det anføres, at den miljømæssige dimension sætter rammerne. Vi finder det fornuftigt at inddrage konsekvenserne for økonomien og det sociale samfund af miljømæssige forbedringer, men finder samtidig, at strategien burde nævne, at de nordiske lande er blandt verdens rigeste lande, som samtidig har så meget styr på både samfundsstrukturen og de sociale forhold, at resten af verden misunder os dette.

Den miljømæssige dimension halter langt bagefter de to andre dimensioner i Norden, idet bl.a. det nordiske forbrug og den nordiske livsstil medfører store globale, regionale og lokale miljøproblemer. Derfor burde miljømæssige forbedringer opprioriteres i forhold til de to andre dimensioner i en nordisk strategi.

Det generelle nordiske overforbrug og livsstil har ikke kun betydning for Norden. Mange miljøproblemer er globale, andre er regionale, mens løsningen på dem kan være ganske lokal. Det gælder f.eks. anvendelsen af skadelige kemikalier og udledningen af drivhusgasser.
Vi savner derfor gevaldigt, at strategien også beskæftiger sig med de nordiske landes globale miljømæssige påvirkning – især som følge af de forbrugs- og forureningsmuligheder, som vores velstand giver os.

Sammenligner vi de foreslåede indsatser for en mere bæredygtig udvikling i denne reviderede nordiske strategi med udviklingen i indsatsen på EU-niveau, så må vi desværre konstatere, at ambitionsniveauet i miljøindsatsen i det nordiske samarbejde er svagt. Den hidtidige nordiske indsats er på et relativt højt niveau på nogle områder som spildevands- og kemikaliepolitikken, mens miljøindsatsen på EU-niveauet synes at accelerere i disse år – endda på nogle af de områder som biodiversitet, vandrammedirektiv, klimaforandringer og afkobling af brug af fossile brændsler, hvor den nordiske strategi synes svagest.
Vi skal hermed opfordre til, at Norden genvinder initiativet – i et samspil med EU.


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Det Økologiske Råds sekretariat
Blegdamsvej 4B
2200 København N


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small