Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2004

Høringssvar vedr. Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede stoffer” (J. nr. M7040-0017)

Det Økologiske Råd hilser det velkomment, at Listen over uønskede stoffer opdateres løbende. Vi mener dog at det er problematisk, at Miljøstyrelsen har indsnævret kriterierne for hvilke stoffer, der betragtes som uønskede. Specielt tager vi afstand fra, at bly udgår af Listen. Selv om der er gennemført en regulering af bly, findes stoffet stadig i en del produkter, og da det er et særdeles farligt stof, finder vi det ikke berettiget at fjerne det fra Listen.

Det er fornuftigt, at Listen over uønskede stoffer fokuserer på de mest skadelige stoffer. Det vil sige de stoffer, der har alvorlige og længerevarende effekter. Vi mener dog ikke, som Miljøstyrelsen nu lægger op til, at hverken EU’s kommende kemilovgivning, eksisterende arbejdsmiljølovgivning, anden dansk lovgivning eller regeringens bæredygtighedsstrategi skal virke indsnævrende på Listen over uønskede stoffer. For EU’s kommende kemikalielovgivning gælder det, at kriterierne for at definere et stof som skadeligt på mange måder er mere restriktive, end der har været tradition for i Danmark. Den danske liste ville opfylde et nyttigt formål, hvis den kunne fungere som en foregangsliste i forhold til at få udvidet kriteriet for skadelighed i EU’s kommende autorisationsordning.

For de stoffer, der reguleres under arbejdsmiljølovgivningen, bør Listen over uønskede stoffer netop afspejle denne regulering. Det samme gælder for f.eks. farlige stoffer i pesticider og for dioxiner og furaner.

Det eneste kriterium for at fjerne et stof fra Listen bør være, at stoffet har vist sig mindre farligt, eller at anvendelsen er faldet til et minimum. Listen over uønskede stoffer bør være det sted, hvor alle de stoffer, der er eller burde være under regulering, er samlet under en hat. Listen kan evt. opdeles i 3 prioriterede grupper efter farlighed, hvor 3. kategori omfatter de stoffer, for hvilke der kun er mistanke om effekt.

Kriterierne for at inkludere stoffer på Effektlisten burde også udvides. Der mangler en mulighed for at inkludere stoffer her, der er under mistanke for at have skadelige effekter. Dette er særligt vigtigt i forhold til de hormonlignende stoffer. Disse stoffer kunne samles i et særligt kapitel, således at det var klart gennemskueligt, om der er dokumenteret effekt eller kun såkaldt ”evidence”.

Endelig vil vi opfordre Miljøstyrelsen til at gennemføre en analyse - evt. en spørgeskema-analyse - som skal afdække, hvor meget konkret effekt Listen har haft i de enkelte virksomheder i Danmark, og om Listen kunne suppleres med øvrige initiativer, som kunne øge dens konkrete betydning.


Med venlig hilsen

Sidsel Dyekjær
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Demonstration: Stop CETA
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 16.00
Mødested: Foran Udenrigsministeriet
Information >>

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Ons d. 26. april 2017 kl. 14.30 - 17.30
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169
Program >>
Tilmelding >>

Generalforsamling, Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis