"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2005

Høring om udkast til regler om chiptuning

Det Økologiske Råd takker for modtagelse af brevet af 21. september om høring af bekendtgørelse om chiptuning. Bekendtgørelsen omhandler regler om at chiptunede biler skal overholde luftforureningsbestemmelser for nye biler, dog med et tillæg for røggasværdierne, som følge af at der ofte er tale om ældre køretøjer. Tillæggets størrelse fastlægges efter høringsfristens udløb.

Desuden omhandler bekendtgørelsen et forbud mod at forhandle chiptuningsudstyr som ikke har dokumentation for at overholde kravene til luftforurening. Endelig vil overtrædelse ad disse to vilkår straffes med bøde.

Det Økologiske Råd finder at trafikkens forurening med partikler er et meget alvorligt sundhedsproblem og at alle initiativer til at begrænse denne form for forurening bør anvendes. Chiptuning er en ændring af motoren der alene vil forøge emissionen af partikler og ikke har sikkerhedsmæssige eller andre effekter. Det er derfor meget vigtigt at begrænse chiptuning af køretøjer, så meget som muligt, og DØR kan derfor kun varmt støtte reglerne i bekendtgørelsen.

Det problem, der imidlertid skal overvejes i forbindelse med gennemførelse af bekendtgørelse om chiptuning er muligheden for at kontrollere at reglerne overholdes. Så vidt vi ved, er det vanskeligt at konstatere om en bil er chiptunet og det vanskeliggør kontrollen både ved syn og ved løbende kontroller ved vejside. Reglerne bør derfor følges op ved at gennemføre en generel informationskampagne, der fokuserer på det miljømæssigt uhensigtsmæssige ved chiptuning, således at lovlydige borgere undgår at købe en brugt chiptunet bil, og at det kan blive socialt uacceptabelt at chiptune en bil og køre med voldsomme accelerationer. Den lille sorte røgsky efter en dieselbil kunne med det rette kampagne blive en afsløring af en tankeløs miljøbelastning.

Samtidig bør det undersøges, om procedurerne ved periodisk syn af dieselbiler kan strammes, så der er større chance for at opdage chiptuning, og hvis dette konstateres, skal der være en sanktion, der kan have en præventiv effekt.

Venlig hilsen


Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17