Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar til ”Vejledning til ansøgning om dispensation fra forbuddet mod anvendelse af de industrielle drivhusgasser HFC’er, PFC’er og SF6 (f-gasser)”

Det Økologiske Råd finder det fornuftigt fortsat at bibeholde den danske lovgivning om industrielle drivhusgasser, som har til formål at minimere udslippet af disse meget kraftige drivhusgasser.

Vi noterer, at udslippet af disse gasser ifølge høringsudkastet til vejledningen fortsat udgør ca. 1 – 1,5 % af det danske udslip af drivhusgasser – og at dette niveau ikke forventes at falde. Modsat anføres, at hvis de danske regler bortfalder – som EU Kommissionen i første omgang lægger op til - vil alene dette betyde, at udslippet af de industrielle drivhusgasser vil stige til det dobbelte i 2010 og endnu mere i årene derefter, hvor kravet om reduktion i udslippet af drivhusgasser efter alt at dømme vil blive strammet.

Det er således af stor vigtighed for det globale klima generelt og for overholdelsen af den danske klimaforpligtelse i særdeleshed, at udslippet af industrielle drivhusgasser begrænses mest muligt. Dette tilskynder til yderligere stramninger fremover, nu hvor virksomhederne har haft en årrække til at finde andre alternative muligheder.

Den fremlagte vejledning - med angivelsen af foreløbige dispensationer og afslag på dispensationer - kan og bør strammes på en række væsentlige punkter.

• Dispensationer begrundet i opbyggede lagre af industrielle drivhusgasser eller produkter indeholdende disse gasser må ikke mere kunne begrunde en dispensation.

• Anvendelse af industrielle drivhusgasser i sportssko må aldrig give anledning til dispensation, idet der findes mange tilsvarende typer sportssko, som ikke anvender klimaskadelige gasser.

• Dispensationer på baggrund af vanskeligheder med påfyldning af alternative stoffer i spraydåser bør undgås, idet en sådan åben dispensationsmulighed kan forventes at forsinke udviklingen af muligheder for anvendelse af alternativer.

• Omstillingspris for gamle kølecontainere på 10.000 kr. for at nedbringe mængden af anvendte industrielle drivhusgasser findes ikke konkurrenceforvridende og bør derfor ikke give anledning til dispensation.

• Bygningsmæssige forskelligheder og dermed muligheder for anvendelse af køleanlæg med drivmidler uden klimatruende effekter vil altid være til stede og bør ikke gives grundlag for dispensationer ud fra en begrundelse om konkurrenceforvridende effekt. Forbuddet har været offentlig kendt i en årrække, hvorfor sådanne forandringer i miljøbetingede udefrakommende krav må anses som et usikkerhedsskabende vilkår, som altid vil være til stede for virksomheder, som anvender meget miljøskadelige produkter.

• Høringspapiret mangler at beskrive, hvorledes Miljøstyrelsen kan og vil sikre sig, at oplysninger om manglende alternative muligheder fra virksomheder i dispensationsansøgninger er korrekte. Desuden mangler beskrivelse af kontrol af overholdelse af de uomgængeligt nødvendige dispensationer.

Sluttelig havde vi gerne set, at høringspapiret ved alle givne dispensationer havde anført de mængder, der er givet dispensation til, og omregnet dette til CO2 ækvivalenter.


Med venlig hilsen

Søren Dyck-Madsen

Energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råds sekretariat


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small