"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar vedr. Rammenotat om forslag til Kommissionsdirektiv om optagelse af aktivstofferne 1-methylcyclopropen, glufosinat-ammonium og trifluralin på bilag 1 til direktiv 91/414/EØF.

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger:

Vedr.: 1-methylcyclopropen
Det Økologiske Råd konstaterer, at 1-methylcyclopropen indeholder 2 urenheder, der har effekter på arveanlæggene og er kræftfremkaldende, og at der ikke kan fastsættes en dosis, hvor der ikke ses effekt. På den baggrund kan der ikke påvises en sikker anvendelse for sprøjteførerne.

Det Økologiske Råd finder ikke, at bekæmpelsesmidler kan optages på positivlisten, hvis der ikke kan påvises en sikker anvendelse for sprøjteførerne og anbefaler på den baggrund, at Danmark stemmer imod optagelse af 1-methylcyclopropen på positivlisten.

Vedr.: Glufosinat-ammonium
Der findes ikke data for glufosinat-ammonium, der kan dokumentere en sikker anvendelse for fugle og vilde pattedyr

Det Økologiske Råd finder ikke, at bekæmpelsesmidler kan optages på positivlisten, hvis der ikke kan påvises en tilstrækkelig beskyttelse af fugle og vilde pattedyr og anbefaler på den baggrund, at Danmark stemmer imod optagelse af glufosinat-ammonium på positivlisten.

Vedr.: Trifluralin
Trifluralin nedbrydes meget langsomt og er bioakkumulerende. Endvidere er der ikke påvist en tilstrækkelig beskyttelse for fisk.

Det Økologiske Råd finder ikke, at bekæmpelsesmidler kan optages på positivlisten, hvis de er meget langsomt nedbrydelige, bioakkumulerende og hvis der ikke kan påvises en tilstrækkelig beskyttelse for fisk, og anbefaler på den baggrund, at Danmark stemmer imod optagelse af trifluralin på positivlisten.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17