Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar vedr. Rammenotat om forslag til Kommissionsdirektiv om optagelse af aktivstofferne 1-methylcyclopropen, glufosinat-ammonium og trifluralin på bilag 1 til direktiv 91/414/EØF.

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger:

Vedr.: 1-methylcyclopropen
Det Økologiske Råd konstaterer, at 1-methylcyclopropen indeholder 2 urenheder, der har effekter på arveanlæggene og er kræftfremkaldende, og at der ikke kan fastsættes en dosis, hvor der ikke ses effekt. På den baggrund kan der ikke påvises en sikker anvendelse for sprøjteførerne.

Det Økologiske Råd finder ikke, at bekæmpelsesmidler kan optages på positivlisten, hvis der ikke kan påvises en sikker anvendelse for sprøjteførerne og anbefaler på den baggrund, at Danmark stemmer imod optagelse af 1-methylcyclopropen på positivlisten.

Vedr.: Glufosinat-ammonium
Der findes ikke data for glufosinat-ammonium, der kan dokumentere en sikker anvendelse for fugle og vilde pattedyr

Det Økologiske Råd finder ikke, at bekæmpelsesmidler kan optages på positivlisten, hvis der ikke kan påvises en tilstrækkelig beskyttelse af fugle og vilde pattedyr og anbefaler på den baggrund, at Danmark stemmer imod optagelse af glufosinat-ammonium på positivlisten.

Vedr.: Trifluralin
Trifluralin nedbrydes meget langsomt og er bioakkumulerende. Endvidere er der ikke påvist en tilstrækkelig beskyttelse for fisk.

Det Økologiske Råd finder ikke, at bekæmpelsesmidler kan optages på positivlisten, hvis de er meget langsomt nedbrydelige, bioakkumulerende og hvis der ikke kan påvises en tilstrækkelig beskyttelse for fisk, og anbefaler på den baggrund, at Danmark stemmer imod optagelse af trifluralin på positivlisten.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small