Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2005

Høringssvar vedr. forslag til Rådets direktiv om afgifter af personbiler (KOM(2005)261)

Biltrafikken i EU landene er kraftigt stigende med øget luftforurening (herunder drivhusgasser), ulykker og påvirkning af det fysiske miljø som følge. EU har målsætninger om at reducere emissionerne af CO2 og sundhedsskadelige komponenter. Hvis der skal ske en afgiftsharmonisering mellem EU landene, bør det sikres, at afgiftssystemet indrettes, så transporten giver sit bidrag hertil.

Det Økologiske Råd finder det derfor nødvendigt, at et nyt afgiftssystem i EU både sikrer, at bilisterne selv betaler for deres miljøbelastning i bred forstand og at afgiftssystemet kan sikre, at transportsektoren bidrager med sin andel til opnåelse af EU’s miljømål, herunder klimamål.

Der er typisk tre led i bilbeskatningen:

1. Registreringsafgiften ved køb af bilen
2. Den årlige grønne ejerafgift ved ejerskab af bil
3. Kilometerafhængige afgifter som brændstof- og kilometerafgifter, roadpricing og bompenge

Det samlede afgiftsniveau for biler bør gøres afhængig af bilens miljøbelastning i en samlet livscyklusvurdering (dvs. inkl. produktion, brug og bortskaffelse).

Da ikke kun bilkørsel, men også produktion og bortskaffelse af biler, bidrager til miljøproblemer, bør man ikke fjerne muligheden for at opkræve en afgift ved bilkøb. Afgiften bør derimod gøres afhængig af bilens miljøbelastning, herunder også af dens partikelemissioner.

Da en stor del af bilernes forurening er knyttet til brugen, dvs. antal kørte km, bør afgiften ved kørsel øges væsentligt. Det sker mest hensigtsmæssigt ved indførelse af kilometerafhængige afgifter, bedst som kørselsafgifter, men den nuværende benzin/dieselafgift afspejler også i en vis grad omfanget af forurening fra kørslen.

Hvis registreringsafgiften skal harmoniseres bør Danmark derfor arbejde for en ordning, hvor alle typer bilafgifter inddrages, og hvor alle EU-landene skal sikre gennemførelse af polluter pay principle på personbilsområdet, dvs. det samlede afgiftsniveau for biler skal afspejle den samlede miljøbelastning. Men da det i praksis er meget vanskeligt at beregne denne belastning i penge, skal det samtidig sikres, at det samlede afgiftsniveau er højt nok til at medvirke til at løse miljøproblemerne, herunder at transporten bidrager forholdsmæssigt til opfyldelsen af EU’s klimaaftaler.

Der kan af hensyn til det indre marked indføres maksimumsgrænser for registreringsafgiften, men der skal gives mulighed for, at en afgiftssænkning her kompenseres ved øgning eller nyindførelse af en anden type bilafgift – i praksis kørselsafgift/roadpricing. Af hensyn til at bevæge sig frem mod miljømålene bør samtidig stilles krav om, at det nuværende samlede afgiftstryk på personbiler ikke mindskes i noget medlemsland.

Maksimumsgrænse for den nationale registreringsafgift bør være mindst 130% af bilens pris uden afgifter - sml. regneeksempler i bilag. Herindenfor skal der være mulighed for at differentiere afgiften, så de mindst brændstofforbrugende biler får en betydeligt lavere afgift end de mest forbrugende, f.eks. 50% af produktionsprisen. Desuden skal f.eks. dieselbiler uden partikelfilter have højere afgift end biler med filter. Samtidig skal afgifter på bilens brug øges. Den samlede afgiftsomlægning skal medføre, at forureningen fra biltrafikken falder.

En sådan omlægning vil kunne give incitament til, at bilerne bliver mere miljøvenlige og monteres med udstyr som mindsker miljøbelastningen, især partikelfiltre. Hvis den generelle afgiftsstruktur ikke er tilstrækkeligt motiverende, bør sikres mulighed for særlig afgiftsfritagelse for særlige miljøvenlige biler, svarende til ”LUPO” loven.

Tilsvarende bør gives mulighed for at sikre et incitament til sikkerhedsfremmende foranstaltninger i biler, både for førere, passagerer og andre trafikanter (herunder bløde trafikanter). Udstyr og indretning af bilerne samt NACP systemet kan anvendes i forbindelse hermed.

Resumé:
Det Økologiske Råd finder,
• Registreringsafgiften skal ikke afvikles. Den bør sænkes betydeligt og erstattes af kørselafgifter
• Den reducerede registreringsafgift skal samtidig differentieres ud fra brændstofforbrug/CO2-udslip samt for dieselbiler efter partikeludslip
• De samlede afgifter skal afspejle den belastning, herunder miljøbelastning, som bilerne påfører samfundet
• Sålænge denne belastning ikke kan beregnes med rimelig sikkerhed, skal det sikres, at afgifterne virker adfærdsændrende, således at biltrafikken medvirker til sænkning af udslippet af drivhusgasser samt anden luftforurening
• En maximumsgrænse for registreringsafgiften kan accepteres, men bør ikke være lavere end ca. 130% for de mest brændstofforbrugende biler.


Med venlig hilsen

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


Bilag:

Til sammenligning tre regneeksempler med de nuværende satser for registreringsafgift:

1. En lille bil til en produktionspris på 60.000 kr: 105% afgift. Udsalgspris 123.000

2. En mindre bil til en produktionspris på 75.000 kr: 105% af de første 64.700 kr=67.935 kr. I alt 132.635 kr.
180% af resten, dvs. 10.300 kr=18.540 kr. I alt 28.840 kr.
Samlet pris: 161.475 kr.
Samlet afgift: 86.475 kr, eller 115% af produktionsprisen.

3. En stor bil: produktionspris 150.000 kr.
105% af de første 64.700 kr=67.935 kr. I alt 132.635 kr.
180% af resten, dvs. 85.300 kr=153.540 kr. I alt 238.840 kr.
Samlet pris: 371.475 kr.
Samlet afgift: 221.475 kr, eller 148% af produktionsprisen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small