Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til forordning om migrationsgrænser for pakninger i låg, der kommer i kontakt med fødevarer

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt at der, for en periode, fastsættes en forhøjet grænseværdi for de problematiske stoffer, som der er tale om i forordningen. For alle stofferne sættes den specifikke grænseværdi højere end den totale migrationsgrænse på 60 mg/kg, hvilket ikke er acceptabelt.

Generelt er denne forordnings forslag til migrationsgrænseværdier ikke baseret på sundhedsmæssige vurderinger, men derimod på et hensyn til industrien og til disse blødgøreres økonomiske fordele. Problematikken omkring blødgørere i skruelåg har været kendt siden januar 20051 og industrien har derfor haft god mulighed for at skifte over til at bruge de sundhedsmæssigt bedre alternativer, der findes.

Da de stoffer, der er inkluderet i forordningen, for nogens vedkommende er mistænkt for at være hormonforstyrrende, er en forhøjelse af grænseværdien sundhedsmæssigt uacceptabelt. Vi noterer med tilfredshed, at phthalater er undtaget fra den forhøjede grænseværdi – men her burde ESBO også have været undtaget. For at sætte de foreslåede værdier i perspektiv er der her beregnet, hvad konsekvensen af de nye grænseværdier vil være i forhold til TDI:

En beregning med TDI for ESBO, viser at en baby på 6 mdr., der 2 gange dagligt indtager babymad fra glas (á 200 g) vil indtage 12 mg ESBO om dagen, med den foreslåede lavere grænseværdi for ESBO på 30 mg/kg fødevarer. En 6 mdr. gammel baby vejer ca. 8 kg, afhængig af køn. TDI for ESBO er sat til 1 mg/kg kropsvægt/dag. For at TDI ikke bliver overskredet skal babyer og børn derfor veje over 12 kg.

I Rammeforordningen for Materialer og Genstande1 står følgende: ”grundprincippet i denne forordning er, at materialer og genstande,…, skal være så inaktive, at der ikke afgives stoffer til fødevaren i mængder, der kan frembyde en fare for menneskers sundhed…”. Dette princip er afgørende og denne artikel er, efter Det Økologiske Råds holdning, ikke overholdt, ved fastsættelse af de nye grænseværdier i denne forordning.

På Miljøstyrelsens nyligt afholdte symposium om hormonforstyrrende stoffer, blev det fremlagt, at et meget kritisk tidspunkt for eksponering af hormonforstyrrende stoffer er i fosterstadiet2. Stoffer som DEHP, DBP og BBP, kan påvirke drengefostre med en antiandrogen virkning. Da dette må anses for at være en ”akut” virkning er det ikke rimeligt at basere en grænseværdi på TDI (Tolerabelt Dagligt Indtag), hvis denne skal være sundhedsmæssigt begrundet.

Det Økologiske Råd vil på baggrund af ovenstående, anbefale at ESBO og phthalater fremover helt forbydes til brug i låg og som minimum at de grænseværdier, der indføres ved 4. ændring af plastdirektivet, bliver gjort gældende allerede ved indførelse af den nye forordning. Derudover vil Det Økologiske Råd anbefale at de resterende stoffer i forordningen, får en specifik migrationsgrænse, der ligger under den totale migrationsgrænse på 60 mg/kg.1www.foedevarestyrelsen.dk. Pressemeddelelser 2005.
2Foredrag af N.E. Skakkebæk og A.M. Vinggaard.
3Rammeforordningen: Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 (EUT L338/4 af 13.11.2004), Artikel 3.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small