Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Høringssvar om miljøzoner

Udkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven: Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner.

Undertegnede organisationer finder lovforslaget for uambitiøst. Dels finder vi det ubegrundet at vente til 2010 med at stille krav til Euro 3 køretøjer, dels bør også nye køretøjer solgt efter 1. oktober 2006 (EURO 4) være omfattet af kommende miljøzoner.

Vi foreslår:
1. At der i 2007 indføres en afgiftsdifferentiering, som gør alle dieselkøretøjer – såvel lette som tunge - med filter økonomisk attraktive
2. At det fra 1.1.2008 tillades de store byer at indføre miljøzoner med krav om filter på alle tunge køretøjer, som opfylder Euro 1, 2 eller 3
3. At det samme gælder for Euro 4 køretøjer fra 1.1.2009, samt for lette varebiler fra 1.1.2010
4. At Danmark i EU tager initiativ til, at nye Euro 4 køretøjer skal forberedes for eftermontering af partikelfiltre
5. At der også stilles krav om rensning for kvælstofoxider i miljøzonerne (SCR-katalysator)

Forskerne skønner, at brug af partikelfiltre på tunge køretøjer kan reducere antallet af for tidlige dødsfald i de største byer med 450-500 årligt pr. mio. indbyggere. Partikelforureningen forårsager desuden tusindvis af bronkitistilfælde, titusinder af astmaanfald og hundredetusinder af sygedage og dage med lav produktivitet. Et filterkrav vil give en stor samfundsøkonomiske nettogevinst grundet sparet sygdom og død. Det kan indføres uden at belaste vognmandserhvervet nævneværdigt, da vognmændene normalt kan viderefakturere omkostningerne. Undtagelser kan være de situationer, hvor der sættes filter på et køretøj for at det kan køre inden for en miljøzone, men at samme køretøj også konkurrerer om kørsel uden for zonen. Men dette vil i høj grad kunne løses via afgiftpolitikken, se nedenfor.

Som det fremgår af bemærkningerne antages merudgiften til partikelfilter – efter både trin 1 og 2 – for en gennemsnitlig virksomhed kun at udgøre 0,4-0,8% af omsætningen over de 6 år, som afskrivningen af filtret antages at vare. Når lovforslaget alligevel udsætter kravet om filtre på Euro 3 bilerne til 2010, skyldes det Justitsministeriets vurdering fra 2005 af, at filterkrav kunne anses for ekspropriation. Dette er i strid med tidligere praksis, idet man har pålagt relativt set betydeligt større miljøudgifter til andre brancher, uden at dette er blevet anset for ekspropriation. Københavns kommune har tidligere nævnt renseribranchen i denne sammenhæng. Argumentet om ekspropriation blev da også tilbagevist i et responsum fra advokat Søren Juul i januar 2006.

Når Euro 4 køretøjer solgt fra 2006 ikke omfattes af loven, må det skyldes, at disses udslip målt som partikelmasse er på niveau med udslippet fra ældre køretøjer med filter. Men det er netop ikke partikelmassen, der er sundhedsmæssig relevant, idet denne domineres af de grovere partikler. Måler man derimod partikelantal og dermed antallet af ultrafine partikler, tyder hidtidige undersøgelser på, at forureningen fra et Euro 4 køretøj uden filter er op til 100 gange større end fra et Euro 3 køretøj med filter. Det fremgår af to endnu ikke offentliggjorte undersøgelser, dels fra EU, dels fra et konsortium af filterproducenter. Undersøgelsernes resultater blev fremlagt af Ken Friis Hansen, Dinex (tidl. Teknologisk Institut) på Københavns kommunes konference om miljøzoner i maj 2006.

Vi er bekendt med, at eftermontering af filtre på Euro 4 køretøjer ofte forudsætter, at disse er forberedt herfor fra producentens side. Derfor må Danmark hurtigt rejse sagen i EU for enten at få en aftale med bilindustrien eller en hurtigt virkende lovgivning, der skal sikre, at Euro 4 køretøjer forberedes for installering af filtre. Samtidig skal der indføres en afgiftsdifferentiering, som skal gøre eftermontering af filtre økonomisk attraktiv.

Den foreslåede miljøzonelov er derfor helt utilstrækkelig og dens effekt mindskes, efterhånden som eksisterende køretøjer udskiftes med nye Euro 4 uden filtre. Når miljøzonen har størst effekt i 2010 vil under 50 % af alle tunge køretøjer have partikelfiltre - derefter falder andelen. Såfremt denne svage miljøzone-model fastholdes, vil man først begynde en løsning af problemet, når den kommende Euro 6 standard træder i kraft i EU, formentlig omkring 2011/12, og derefter vil der endnu gå mange år, før Euro 4 og 5 køretøjer uden filtre er udfaset.

Der bør desuden stilles krav om rensning for kvælstofoxider (NOx) i form af SCR-katalysator, i miljøzonerne. Især NO2 er også en kritisk, komponent for sundheden i de store byer. Samtidig har Danmark problemer med at overholde EU's kommende grænseværdi for NO2. Af denne grund har regeringen foreslået, at Danmark skal støtte, at fristen for grænseværdiernes overholdelse udskydes i 5 år, til 2015, hvilket er uacceptabelt i betragtning af de omfattende sundhedsproblemer, som trafikken forårsager. Desuden har en rapport fra Miljøstyrelsen netop vist, at det er samfundsøkonomisk særdeles fordelagtigt at påmontere SCR-katalysatorer på tunge køretøjer.

Der er behov for, at de lette varebiler også omfattes, men her vil der være behov for længere tid, da markedet for eftermontering endnu kun er svagt udbygget. På den anden side er teknikken til stede, så det drejer sig blot om, at der skal skabes et marked via politiske krav. Det er således ikke tilstrækkeligt, som det gøres i ministeriets forslag, at give en bemyndigelse til ministeren til senere at inddrage varebiler. Der er brug for et klart signal og en dato for, hvornår de inddrages.

Vi ser ingen grund til, at kun de 5 navngivne kommuner skal have lov til at etablere miljøzoner. Hvis der skal være en begrænsning bør den defineres ved en bystørrelse, f.eks. over 40.000 indbyggere i et sammenhængende byområde, eller ved en bestemt trafiktæthed.

Christian Ege, formand
Det økologiske Råd

Jens Loft Rasmussen, direktør
Dansk Cyklist Forbund

Ivan Lund Pedersen
NOAH

Martin Silberschmidt, formand
Foreningen for Miljø og Folkesundhed

Michael Stoltze
Danmarks Naturfredningsforening


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small