Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2006

Høringssvar til bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændsler

arkivnummer: 235-103762

Miljøstyrelsen
Att.: Dorte Kubel
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Det Økologiske Råd (DØR) har nogle bemærkninger til bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændsler. Miljøstyrelsens j. nr. M 4034-0024.

Vi har valgt at fokusere vores bemærkninger omkring grænseværdierne og tilladelsen til brugen af petroleumskoks, da det er vores opfattelse at grænseværdierne for svovlindholdet i skibsolie udelukkende kan reguleres på europæisk og globalt plan, hvorfor bekendtgørelsen blot er en implementering af direktivet.

Grænseværdier for petroleumskoks

I bekendtgørelsen bliver det foreslået at grænseværdierne for svovlindholdet bliver lempet fra 1 % til 1,3 % svovl i petroleumskoks. Generelt kan DN og DØR ikke støtte en lempelse af grænseværdierne for stoffer, der har store påvirkninger af miljøet. DN og DØR mener, at det er et skridt i den forkerte retning at lempe grænseværdierne for svovlindholdet i petroleumskoks.

I stedet for at lempe grænseværdien for indholdet af svovl i petroleumskoks, mener DN og DØR, at det skal være forbudt at bruge petroleumskoks til fyring i mindre anlæg, hvor der ikke er indsat svovlfilter samt indført tilstrækkelige foranstaltninger ved håndtering af affald. Udover udslip af svovl fra afbrænding, har petroleumskoks andre uheldige indvirkninger på miljøet, som eksempelvis farligt affald.

Miljøstyrelsen har i deres arbejdsrapport nr. 13: 2006 ”Privat anvendelse af petroleumskoks” peget på, at svovlindholdet er meget højt ved afbrænding af petroleumskoks, samt at asken klassificeres som farligt affald. Vi finder derfor, at et forbud mod petroleumskoks er relevant, specielt set i lyset af at Miljøstyrelsen i selv samme rapport skriver, at et forbud vil være nemt at håndhæve. Derudover fraråder Miljøstyrelsen selv i sin luftvejledning (begrænsning af luftforurening fra virksomheder, 2001) at bruge petroleumskoks i mindre anlæg. Der findes på nuværende tidspunkt alternativer til afbrænding af petroleumskoks i mindre anlæg, som ikke har den samme påvirkning af miljøet. Det er derfor DN’s og DØR’s opfattelse, at der er gode argumenter samt gode muligheder for at forbyde brugen af petroleumskoks i mindre anlæg.

Med venlig hilsen

Christian Ege
Det Økologiske Råd
33 18 19 33

Janne W. Petersen
Danmarks Naturfredningsforening
39 17 40 65, jwp@dn.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Konference: 2020 global sulphur challenge
Afholdt d. 21. marts, Hotel Hilton, København

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis