Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2006

Høringssvar til bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændsler

arkivnummer: 235-103762

Miljøstyrelsen
Att.: Dorte Kubel
Strandgade 29
1401 København K

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Det Økologiske Råd (DØR) har nogle bemærkninger til bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændsler. Miljøstyrelsens j. nr. M 4034-0024.

Vi har valgt at fokusere vores bemærkninger omkring grænseværdierne og tilladelsen til brugen af petroleumskoks, da det er vores opfattelse at grænseværdierne for svovlindholdet i skibsolie udelukkende kan reguleres på europæisk og globalt plan, hvorfor bekendtgørelsen blot er en implementering af direktivet.

Grænseværdier for petroleumskoks

I bekendtgørelsen bliver det foreslået at grænseværdierne for svovlindholdet bliver lempet fra 1 % til 1,3 % svovl i petroleumskoks. Generelt kan DN og DØR ikke støtte en lempelse af grænseværdierne for stoffer, der har store påvirkninger af miljøet. DN og DØR mener, at det er et skridt i den forkerte retning at lempe grænseværdierne for svovlindholdet i petroleumskoks.

I stedet for at lempe grænseværdien for indholdet af svovl i petroleumskoks, mener DN og DØR, at det skal være forbudt at bruge petroleumskoks til fyring i mindre anlæg, hvor der ikke er indsat svovlfilter samt indført tilstrækkelige foranstaltninger ved håndtering af affald. Udover udslip af svovl fra afbrænding, har petroleumskoks andre uheldige indvirkninger på miljøet, som eksempelvis farligt affald.

Miljøstyrelsen har i deres arbejdsrapport nr. 13: 2006 ”Privat anvendelse af petroleumskoks” peget på, at svovlindholdet er meget højt ved afbrænding af petroleumskoks, samt at asken klassificeres som farligt affald. Vi finder derfor, at et forbud mod petroleumskoks er relevant, specielt set i lyset af at Miljøstyrelsen i selv samme rapport skriver, at et forbud vil være nemt at håndhæve. Derudover fraråder Miljøstyrelsen selv i sin luftvejledning (begrænsning af luftforurening fra virksomheder, 2001) at bruge petroleumskoks i mindre anlæg. Der findes på nuværende tidspunkt alternativer til afbrænding af petroleumskoks i mindre anlæg, som ikke har den samme påvirkning af miljøet. Det er derfor DN’s og DØR’s opfattelse, at der er gode argumenter samt gode muligheder for at forbyde brugen af petroleumskoks i mindre anlæg.

Med venlig hilsen

Christian Ege
Det Økologiske Råd
33 18 19 33

Janne W. Petersen
Danmarks Naturfredningsforening
39 17 40 65, jwp@dn.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small