Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2007

Høring om forskellige afgiftslove

Høringssvar

Det Økologiske Råds høringssvar til høring om forskellige afgiftslove J.nr. 2007-231

Ophør af energibeskatningens undtagelser

Afgiftsgodtgørelse for brændstof til busser

Konsekvensen af, at brændstof til busser hidtil har været fritaget fra afgifter er, at omkostningerne ved buskørslen er lavere og dermed også, at billetpriserne i den kollektive trafik er lavere. Der har i de senere år været meget kritik af, at prisen for at bruge den kollektive trafik er steget meget mere end prisen for bilkørsel. Af hensyn til den generelle trafikudvikling, og den kollektive trafiks konkurrenceevne i særdeleshed, bør det derfor sikres, at kompensationen går direkte til at mindske omkostningerne i den kollektive trafik. Kompensation til kommune/region bør derfor ydes som et årligt tilskud til den kollektive transport. Tilskuddet kan ydes til at nedsætte chaufførernes lønninger, herved kan det i nogle situationer blive mere rentabelt at køre mindre busser tilpasset behovet.

At kompensere for den øgede afgift ved at øge bloktilskuddet vil ikke give nogen garanti for, at pengene anvendes til kollektiv trafik og dermed at billetpriserne ikke stiger.

Ophør med differentierede afgifter på benzin leveret af tankstationer

Formålet med afgiftsdifferentiering bør fortsat sikres, f.eks. ved indførelse af krav om genvinding af benzin.

Lempelse af spildevandsafgiften og justering af reglerne for opgørelse af udledt mængde spildevand

Det er uheldigt, at de særligt forurenende brancher slipper billigere for spildevandsafgiften. De foreslåede regler er bedre end de oprindelige. Men virksomhederne bør betale fuldt spildevandsbidrag. Hvis virksomhederne er særligt konkurrenceudsatte, kan de kompenseres ved et tilskud til lønninger i virksomheden. Herved vil virksomhedernes incitament til at mindske deres spildevandsudledning opretholdes.

På det Økologiske Råds vegne

Johan Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis