"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2007

Høring om forskellige afgiftslove

Høringssvar

Det Økologiske Råds høringssvar til høring om forskellige afgiftslove J.nr. 2007-231

Ophør af energibeskatningens undtagelser

Afgiftsgodtgørelse for brændstof til busser

Konsekvensen af, at brændstof til busser hidtil har været fritaget fra afgifter er, at omkostningerne ved buskørslen er lavere og dermed også, at billetpriserne i den kollektive trafik er lavere. Der har i de senere år været meget kritik af, at prisen for at bruge den kollektive trafik er steget meget mere end prisen for bilkørsel. Af hensyn til den generelle trafikudvikling, og den kollektive trafiks konkurrenceevne i særdeleshed, bør det derfor sikres, at kompensationen går direkte til at mindske omkostningerne i den kollektive trafik. Kompensation til kommune/region bør derfor ydes som et årligt tilskud til den kollektive transport. Tilskuddet kan ydes til at nedsætte chaufførernes lønninger, herved kan det i nogle situationer blive mere rentabelt at køre mindre busser tilpasset behovet.

At kompensere for den øgede afgift ved at øge bloktilskuddet vil ikke give nogen garanti for, at pengene anvendes til kollektiv trafik og dermed at billetpriserne ikke stiger.

Ophør med differentierede afgifter på benzin leveret af tankstationer

Formålet med afgiftsdifferentiering bør fortsat sikres, f.eks. ved indførelse af krav om genvinding af benzin.

Lempelse af spildevandsafgiften og justering af reglerne for opgørelse af udledt mængde spildevand

Det er uheldigt, at de særligt forurenende brancher slipper billigere for spildevandsafgiften. De foreslåede regler er bedre end de oprindelige. Men virksomhederne bør betale fuldt spildevandsbidrag. Hvis virksomhederne er særligt konkurrenceudsatte, kan de kompenseres ved et tilskud til lønninger i virksomheden. Herved vil virksomhedernes incitament til at mindske deres spildevandsudledning opretholdes.

På det Økologiske Råds vegne

Johan Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Kommunalvalg 2017

 

valg  Fokusèr på 
Miljø og Klima
i valgkampen 


Forslag til emner ved 
Kommunalvalget 2017 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17