Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høringssvar vedr. loven om Det Økonomiske Råd

Det Økologiske Råd er overordnet positiv over for forslaget om sammenlægning mellem IMV og DØR samt om oprettelse af et miljøøkonomisk råd. Vi støtter også, at rådenes formandskab udvides til 4, med en repræsentant med særligt kendskab til samspillet mellem økonomi og miljø. Dog mener vi, at i §4, stk. 2 skal ordet ”miljøinteresser” ændres til ”miljøorganisationer”, idet det er uklart, hvad der menes med at være uafhængig af miljøinteresser. Der står allerede, at medlemmerne skal være uafhængige erhvervsvirksomheder – så må det være tilstrækkeligt at tilføje ”af miljøorganisationer”.

Det Økologiske Råd foreslår, at vi repræsenteres i det miljøøkonomiske råd, idet vi er en af de organisationer, der har arbejdet mest med sammenhængen mellem økonomi og miljø, herunder brug af cost-benefit analyser, økonomiske virkemidler i miljøpolitikken samt sammenhæng mellem miljøteknologi, erhvervsudvikling og beskæftigelse.

Vi er modstander af, at 2,5 mio. kr/år ud af IMVs hidtidige budget, som det fremgår af bemærkningerne, vil blive overført til Copenhagen Consensus centret, CBS. Dette center har ikke hidtil demonstreret at kunne udføre undersøgelser eller arrangere konferencer, der er videnskabeligt kvalificerede og som bygger på afbalancerede metoder. Centret gennemfører konsekvent analyser, som ved valg af metode, værdiansættelser og renteniveau systematisk prioriterer kortsigtede økonomiske besparelser frem for langsigtede hensyn. Desuden er analyserne videnskabeligt ukvalificerede ved ikke at redegøre for de usikkerheder og forbehold, der må tages for de fundne resultater. F.eks. insisterer centret på at anvende høje diskonteringsrater, som betyder, at langsigtede omkostninger eller benefits nedprioriteres til fordel for de kortsigtede. Der har således været ringe opbakning i videnskabelige kredse bag Copenhagen Consensus analyser. Det ses også, at ingen europæiske regeringer eller andre instanser hidtil har fundet resultaterne fra Copenhagen Consensus brugbare til prioriteringer. Der er heller ikke regeringer uden for Europa, som har anvendt resultaterne, udover at USA muligvis har følt sig bekræftet i deres klima-skepsis.

Under hensyntagen til behovet for at opprioritere forskningen indenfor miljø og økonomi, finder vi det desuden uacceptabelt politisk at prioritere bestemte forskere udenom de almindelige forskningsmæssige kvalitetssikringsprocedurer.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small