Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Tilskud til reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer

Høringssvar

Det Økologiske Råd finder, at tilskudsprocenten bør hæves fra de nuværende 30 til mindst 50%, idet det har vist sig, at ordningen ikke opfattes som tilstrækkeligt attraktiv, hvorfor der har været for lille træk på den. Der kan selvfølgelig være en mulighed for, at der kommer flere ansøgninger nu, pga. at miljøzonen træder i kraft i København og Aalborg. Men det er jo indtil videre kun for de ældste lastbiler. Vi er bekendt med, at Miljøstyrelsen tolker EU's statsstøtteregler sådan, at tilskuddet ikke må være højere end 30%. Men vi vil henvise, til, at Holland har indført et tilskud på op til 85%, uden at Kommissionen har grebet ind over for dette. Vi ønsker desuden, at ordningen snarest åbnes også for lette varebiler - ligesom vi tidligere har tilkendegivet, at miljøzone- reglerne også bør gælde for lette varebiler.

Venlig hilsen
Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small