Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høring om forskellige afgiftslove

Høringssvar

Det Økologiske Råds høringssvar til høring om forskellige afgiftslove J.nr. 2007-231

Ophør af energibeskatningens undtagelser

Afgiftsgodtgørelse for brændstof til busser

Konsekvensen af, at brændstof til busser hidtil har været fritaget fra afgifter er, at omkostningerne ved buskørslen er lavere og dermed også, at billetpriserne i den kollektive trafik er lavere. Der har i de senere år været meget kritik af, at prisen for at bruge den kollektive trafik er steget meget mere end prisen for bilkørsel. Af hensyn til den generelle trafikudvikling, og den kollektive trafiks konkurrenceevne i særdeleshed, bør det derfor sikres, at kompensationen går direkte til at mindske omkostningerne i den kollektive trafik. Kompensation til kommune/region bør derfor ydes som et årligt tilskud til den kollektive transport. Tilskuddet kan ydes til at nedsætte chaufførernes lønninger, herved kan det i nogle situationer blive mere rentabelt at køre mindre busser tilpasset behovet.

At kompensere for den øgede afgift ved at øge bloktilskuddet vil ikke give nogen garanti for, at pengene anvendes til kollektiv trafik og dermed at billetpriserne ikke stiger.

Ophør med differentierede afgifter på benzin leveret af tankstationer

Formålet med afgiftsdifferentiering bør fortsat sikres, f.eks. ved indførelse af krav om genvinding af benzin.

Lempelse af spildevandsafgiften og justering af reglerne for opgørelse af udledt mængde spildevand

Det er uheldigt, at de særligt forurenende brancher slipper billigere for spildevandsafgiften. De foreslåede regler er bedre end de oprindelige. Men virksomhederne bør betale fuldt spildevandsbidrag. Hvis virksomhederne er særligt konkurrenceudsatte, kan de kompenseres ved et tilskud til lønninger i virksomheden. Herved vil virksomhedernes incitament til at mindske deres spildevandsudledning opretholdes.

På det Økologiske Råds vegne

Johan Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small