"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2007

Høringssvar Små fyringsanlæg (brændeovne)

Det Økologiske Råd har afgivet følgende høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. bekendtgørelse om små fyringsanlæg (brændeovne).

DØR hilser velkommen, at der nu endelig kommer regler for brændeovne. Vi finder, at i betragtning af hvor længe reglerne har været undervejs - og at det har været offentligt kendt, at de var på vej - at det ikke er nødvendigt at give forhandlerne frem til 1.4.08 til at sælge ud af brændeovne, som forurener for meget. Da disse vil kome til at stå ude i husene i mange år frem, bør reglerne træde i kraft hurtigt. Vi foreslår 1.9.07.

Som en tilføjelse til §12 bør skorstensfejere have pligt til at indberette til kommunen, såfremt de konstaterer unormal tilsodning eller andet, der tyder på, at en brændeovn enten er i dårlig stand, eller der fyres med vådt eller forurenet brænde.

Vi hilser med tilfredshed, at reglerne også vil gælde for brugte fyringsanlæg, som sælges, overdrages eller tages i brug. Men der bør desuden fastsættes en senere dato, hvorefter gamle anlæg ikke længere må anvendes, med mindre de bringes til at opfylde kravene. Vi foreslår her 1.1.2011.

Endelig foreslår vi, at kommunalbestyrelserne tildeles kompetence til også inden ovennævnte frist (1.1.2011) at stille et sådan krav i et lokalområde, såfremt der konstateres en kraftig forurening, enten ved målinger eller i tilfælde af klager fra naboer, hvor klagerne kan bekræftes af uafhængige, f.eks. kommunale tilsynsførende eller konsulenter.

Christian Ege, formand
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small