Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høringssvar Lovforslag L 217 om ændring af registreringsafgiftsloven

Klimapåvirkningen fra transporten stiger år for år og udgør en stadig større andel af den samlede danske klimaudledning. Der er derfor behov for et gennemgribende indgreb over bilernes energiforbrug og udledning af klimagasser. Dette opfyldes ikke med regeringens forslag til omlægning af bilafgifter. Der er behov for en langt mere radikal omlægning for at sikre, at trafikken også yder sit bidrag til at nå Kyoto målsætningerne.

Forslaget medfører, at der kommer flere biler. De små varebiler bliver 35.000 til 45.000 kr billigere, om end der skal betale højere årlig afgift ved brug som privat bil. Og biler på hvide plader bliver ifølge de anførte regneeksempler også billigere. Resultatet vil være flere biler og mere trængsel - og en øget forurening, som måske vil modsvare den reducerede forurening som følge af, at bilkøberne får incitament til at vælge en mere brændstoføkonomisk bil.

De helt store SUV og MPV varebiler bliver dyrere, men ikke noget som tilnærmelsesvis svarer til, hvad de ville koste på hvide plader. Disse omlægninger er slet ikke af et omfang, så bilkøberne holder op med at købe de store biler på gule plader til privatbrug. Det er meningsløst, at singles og to bils familier skal kunne spare penge ved at udnytte muligheden for privat kørsel i biler på gule plader, mens almindelige familier med børn skal betale mere. Vi ønsker et stop for denne lovlige omgåelse af reglerne om erhvervskøretøjer - privatkørsel i biler på gule plader skal forbydes. Kontrol heraf vil ikke være vanskeligere end at kontrollere, at tillægsafgiften betales for biler der benyttes til privat kørsel. Hvis man ikke vil forbyde privatkørsel i biler på gule plader, bør registreringsafgiften for alle størrelser biler på gule plader sættes op til 95%, som tidligere gjaldt for varebiler under 2 t, samtidig med at den foreslåede tillægsafgift bevares.

For personbiler sker en differentiering af registreringsafgiften efter energiforbrug. Det støtter vi. Men differentieringen er alt for lille. Den betyder, at biler der kun kører 10 km på en liter på benzin – hvilket er virkeligt ringe - bliver 6.000 kr dyrere. Differentieringen for dårlig benzinøkonomi burde have været større, f.eks. 4.000 kr ekstra pr km længere pr l, svarende til beløbet for de energieffektive biler.

Afgiftsnedsættelsen for energieffektive personbiler på 4.000 kr pr km, der køres længere pr liter, er udmærket. Det har en størrelsesorden, så det kan få betydning for prisen. Der burde af hensyn til den samlede miljøeffekt stilles krav om, at dieselbilerne har partikelfilter for at kunne få energirabatten. Lige nu kan vi forvente en stigning i antal dieselbiler, hvoraf mange ikke vil have partikelfilter. Det er ikke et miljøvenligt alternativ.

Afgiftsnedsættelsen er dog slet ikke tilstrækkelig til at sikre, at meget energieffektive biler, som er væsentligt dyrere at producere, såsom hybridbiler, vil blive solgt i Danmark. Der bør derfor laves en ekstra midlertidig afgiftsnedsættelse for disse biler.

Der sker et fradag i afgiftsgrundlaget på 2.000 kr for personbiler med 5 stjerner i sikkerhedstesten og på 2.500 for ESP, som også øger sikkerheden væsentligt. Det er en meget lille belønning for at køre sikre biler og svarer slet ikke til samfundets besparelse ved at bilerne bliver mere sikre.

Der sker en forhøjelse af bundfradraget for personbiler, så de generelt beskattes lavere. Det er den forkerte vej at gå. Det betyder, at personbiler, selv de allerstørste, generelt bliver billigere. Der sker samtidig med at den kollektive trafik over en længere periode er blevet dyrere og dyrere. Konkurrenceforholdet mellem Transportformerne forrykkes derfor til ugunst for de miljøvenlige og trafiksikre alternativer. Det øger behovet for at der indføres trængselsafgifter i de større byer.

 

Opsummering:

Det Økologiske Råd foreslår:

  • Privatkørsel i biler på gule plader forbydes
  • Ønsker man ikke at forbyde privatkørsel i biler på gule plader, sættes afgiften op til 95% for alle størrelser varebiler. Samtidig øges den årlige afgift for privatbenyttelse, f.eks til det dobbelte af det i lovforslaget foreslåede.
  • Afgiftsforhøjelsen for biler, der kører mindre end 16 km/ benzin og 18 km/l diesel øges til 4.000 kr pr mindre kørt km pr l
  • Afgiftsknækket øges, så den samlede afgift på de billigste energivenlige og sikre biler er konstant
  • Det foreslåede afgiftsfradrag for 5 stjerner i sikkerhedstest og for ESP øges med 50%
  • Afgiften på særligt energieffektive biler, som er dyrere at producere - lempes midlertidigt, så de bliver konkurrencedygtige tilsvarende den tidligere såkaldte LUPO lov.


Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small