Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Høringssvar til forslag til ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger – offentliggørelse af energimærker

Vi støtter generelt lovændringen. Synliggørelse, benchmarking og sammenligningsmulighed er væsentligt for både engagement og handlekraft. Det gælder også bygningers energibehov og det samhørende potentiale for energiforbedrende renoveringer.

Her er en synliggørelse af og tilgængelighed til bygningers energimærke et vigtigt element i bestræbelserne på at få indfriet det store potentiale for energirigtige renoveringer, som bevisligt findes i den eksisterende danske bygningsmasse.

Hvis en effektiv kampagneindsats og ”markedsføring” med kvalificerede ”pakketilbud” til bygningsejerne skal gennemføres med maksimal effekt og målrettethed, er det vigtigt at kunne sætte ind med information og ”markedsføring” til de bygningsejere, hvor potentialet for besparelser er størst.

Her er bygningers energimærke et fortrinligt pejlemærke, og en indsats må gøres mulig gennem ministerens udformning af regler om adgang til bygningers energimærker.

Det Økologiske Råd mener, at flest mulige oplysninger om eksisterende bygningers energiforbrug må gøres offentligt tilgængelige og sorterbare på elektronisk form med henblik på en anvendelse til at målrette informations- og kampagneindsatser.

Med venlig hilsen

for Søren Dyck-Madsen

Christian Ege
Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small