Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Det Økologiske Råds og Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar vedr. EUs strategi for reduktion af CO2 emissioner fra passager- og lette køretøjer

Kommissionen erkender i forbindelse med revisionen af strategien for reduktion af CO2 emissioner, at den frivillige aftale med bilindustrien om, at nye personbiler højst må udlede 140g CO2 pr km i 2009, ikke vil blive opfyldt. Dermed vil kommissionens egen målsætning om, at nye biler højst må udlede 120g CO2 pr km - som først skulle være gældende fra 2010, men siden er udskudt til 2012 - heller ikke blive opfyldt, uden der tages strammere midler i brug. Vi hilser denne erkendelse velkommen.

I 2006 bekræftede Ministerrådet en tidligere beslutning om, at nye personbiler i gennemsnit højst må udlede 120 g CO2 pr km i 2012. Parlamentet efterspurgte samtidig en politik, der kan sikre, at emissionerne fra transport blev reduceret, herunder en tvungen grænse for den gennemsnitlige udledning fra nye biler på i størrelsesordenen 80-100g CO2 pr km på mellemlangt sigt.

Vi støtter, at der laves bindende krav til bilproducenterne om en maksimal gennemsnitlig udledning fra nye personbiler. Den gennemsnitlige udledning bør være 120 g CO2 pr km realiseret senest 2012, svarende til Kommissionens oprindelige mål. Det vil gøre det klart, at det er bilindustriens ansvar at sikre opnåelsen af målet. Derudover bør sættes et mål på 80g CO2 pr km på mellemlangt sigt, dvs. i 2020. Forslagets langsigtede mål med forskningsstøtte er således slet ikke ambitiøse nok.

Kommissionen nævner herudover en række områder, som i følge forslaget skal sikre en lavere CO2 udledning, bl.a.:
· Minimum krav til aircondition
· Udstyr til at måle dæktryk
· Maksimumsgrænser for dæks rullemodstand
· Gearskifte indikatorer

Vi støtter disse virkemidler. Desuden bør opstilles tekniske standarder for måling af energiforbruget på disse områder. Kommissionen skal have en forpligtigelse til at sikre disse reduktioner, f.eks. med 10 g CO2 senest 2012.

I strategien stilles desuden forslag om øget brændstofeffektivitet for lette varebiler. Vi mener, der bør fastsættes bindende krav til varebilernes CO2 emission på linie med kravene til personbiler. Der er ikke opstillet en nærmere definition af lette varebiler i forslaget. Det bør gøres, idet varebilerne opdeles i grupper med forskellige krav til CO2 emission. Biler konstrueret som personbiler samt modeller, som findes på markedet med mere end 3 og under 8/10 sæder, bør klassificeres som personbiler. Det bør desuden sikres, at kravfastsættelse ikke er kontraproduktivt, forstået som, at nogle biltyper skubbes fra én kategori til en anden for at opnå mindre krav til brændstofeffektivisering. Erfaringen med forskellig registreringsafgift på personbiler og varebiler i Danmark viser, at man skal undgå, at højere CO2 normer for varebiler betyder, at nogle biltyper, der er konstrueret som personbiler, ved brug som varebiler teknisk kan opnå lavere krav til energieffektivisering.

Strategien lægger desuden op til øget brug af biobrændstoffer i transportsektoren. Som også anført i DN og DØRs høringssvar til brændstofdirektivet bør der udvikles et certificeringssystem for biobrændstoffer. Heri bør der bl.a. stilles krav om 50-80% reduktion af CO2 pr liter produceret brændsel samt, at produktionen ikke må påvirke biodiversiteten negativt. Indførelse af 1. generations biobrændstoffer i transportsektoren ser ud til at have en tvivlsom CO2-effekt. Samtidig kan der være en uheldig effekt på visse fødevarepriser i ulandene. Derfor bør brugen bør ikke overstige det nuværende mål om 5,75%, så længe der er tale om 1. generations biobrændsler. På sigt kan brugen stige, f.eks. op til 10% i 2020, hvis der er tale om 2. generation.

Strategien omtaler også brug af afgifter for at fremme energivenlige biler. Det støtter vi. Men opnåelse af de 120g CO2 pr km er bilproducenternes ansvar. Beskatning bør anvendes som middel til yderligere reduktion af CO2. Her anbefaler Kommissionen en fastlæggelse af definition af en LEEV bil (Light–Duty Environmentally Enhanced Vehicle). Det støtter vi også. Kravet bør dog være højst 100 g CO2 pr km, dvs. lige under udledningen fra Toyota Prius på nuværende tidspunkt, men over udledningen fra 3L biler. Den bør desuden løbende strammes, f.eks. med en fastlagt andel. Hvis beskatning gøres til EU-kompetence, må det kun være i form af minimumsregler, dvs. det må ikke hindre medlemslandene i at indføre mere vidtgående afgiftsdifferentieringer, både i form af flere afgiftstrin og større differentiering.

Vi støtter desuden, at der stammes op om kravene til forbrugerinformation. Det bør dog gennemføres som bindende regler, da bilindustrien har vist, at den ikke er i stand til at sikre gennemførelse af frivillige aftaler.

Endelig bør der indføres minimumsregler for hastighedsgrænser i EU-landene – f.eks. max. 110 km/t på motorvej - idet høje hastigheder giver meget betydelig forøgelse af CO2-udslip. Dette ville samtidig mindske behovet for store motorer i bilerne. Det skal være minimumsregler, idet landene skal have mulighed for selv at fastsætte skrappere hastighedsgrænser, end de der vedtages på EU-plan.

Med venlig hilsen

Det Økologiske Råd
Christian Ege

Danmarks Naturfredningsforening.
Michael Leth Jess


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small