Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2007

Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råds høringssvar i forbindelse med høring af forslag til ændring af brændstofdirektivet

Miljøstyrelsen
Industri
Strandgade 29
1401 København K
intr@mst.dk

Miljøstyrelsen har det 7. februar sendt EU kommissionens forslag til ændring af brændstofdirektivet i høring. Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Det Økologiske Råd (DØR) har i den forbindelse nogle kommentarer til forslaget.

Det er behov for at gøre noget ved Transportsektoren stigende udslip af drivhusgasser samt andre påvirkninger af miljø og sundhed. DN og DØR vil gerne støtte op om dette initiativ, men mener der en nogle svagheder i forslag til ændring af brændstofdirektivet.

Forslaget åbner op for, at helt op til 10 % af benzin kan indeholde biobrændsler. DN og DØR mener, at man i stedet skal fokusere på reduktion af CO2-udslip frem for ensidigt fokus på biobrændsler.

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om biobrændsler medvirker til reduktion af CO2-udslip. Desuden er der stor forskel på de enkelte biobrændslers gavnlige effekt for CO2-udledningerne og natur og landskab. En kvantitativ målsætning om 10 % biobrændsler er derfor ikke et udtryk for at transportsektoren CO2-udslip reduceres.

DN og DØR mener derfor, at der skal stilles skrappe krav til de biobrændsler der i givet fald skal blandes med benzin, blandt andet at de medfører en reel reduktion i CO2 udslip og at produktionen af biobrændsler ikke betyder andre negative påvirkninger af natur, landskab og miljø. Udvikling af et certificeringssystem for biobrændsler vil være meget nyttigt, hvilket kan være med til at fremme de biobrændsler, der har det bedste miljøregnskab. Det kan eksempelvis være krav om, at biobrændsler skal medfører 50-80 % reduktion af CO2 pr. liter produceret brændsel eller krav til at produktion af biobrændsler ikke påvirker biodiversiteten negativt. Der bør være en max-grænse for, hvor stor en del af de 10 %, der må være 1. generations biobrændstoffer – hvis det var alle 10% ville det medføre uacceptable konsekvenser enten i form af øget intensivt landbrug i EU-lande eller import af ikke-bæredygtigt producerede biobrændstoffer fra ulande.

I stedet for udelukkende at opstille mål for biobrændsler, vil det være en fordel at man med direktivet åbner op for andre alternative brændstofmuligheder eksempelvis biogas.

I forslaget bliver der lagt op til at emissioner fra brændstoffer skal reduceres med 1 % om året mellem 2011 og 2020. Reduktionen relateres til hele livscyklus for brændslet. Fokus på hele livscyklus fra produktion, distribution og brug er som udgangspunkt en rigtig god idé, og kan være med til at udvikle mere energieffektivitet i branchen. Det skal dog ikke være en undskyldning for at bruge endnu flere biobrændsler i sektoren, i stedet skal fokus være på optimering og effektivisering af energien.

Derudover mener DN og DØR, at det er positivt at man i forslaget foreslår en stramning af svovlindholdet i diesel.

Med venlig hilsen

Christian Ege
Det Økologiske Råd
33 18 19 33

Janne W. Petersen
Danmarks Naturfredningsforening
39 17 40 65, jwp@dn.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small