Arrow
Arrow
Sig nej til mikroplast
Slider

Høringssvar 2008

Svanemærkede kemiske byggeprodukter

Høringssvar

Kriterieforslag

Svanemærkning af Kemiske Byggeprodukter

HØRING

Forslag til ændringer:

Forslaget er generelt af høj kvalitet. Vi er meget tilfredse med, at der opstilles kriterier for dokumenteret ikke miljø-/sundhedseffekt af nanostoffer, med krav om overholdelse af relevant arbejdsmiljølovgivning på produktionsstederne og på, at pulverformige materialer skal anvendes i et støvfrit arbejdsmiljø.

Formaldehyd:
Formaldehyd er på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer, gruppe 1, og i øvrigt på en række andre lister over farlige stoffer. Derfor er formuleringen vedr. ”mulig kræftfremkaldende effekt” (s. 9 i baggrundsdokumentet) for vag. Denne må strammes. Formaldehyd har ikke en ”mulig” kræftfremkaldende effekt, men er af IARC (igen) klassificeret som hørende i Gruppe 1: Dokumenteret kræftfremkaldende for mennesker. Når man derfor fornuftigvis siger, at der f.eks. ikke må være isocyanater og Bisphenol A i også malingsprodukter til udvendig brug ud fra, at disse er allergiske og sensibiliserende, må der være en tilsvarende indskrænkning i forhold til formaldehyd – eller med andre ord, der må lægges pres på producenterne for at finde mulige alternativer, også indenfor produktgruppen udendørs maling og lak.

Phthalater: Med forbud mod bestemte phthalater og ikke mod andre gøres det muligt, at producenter skifter en forbudt phthalat ud med en anden, som også kan give grund til bekymring. Derfor ønsker vi at gøre opmærksom på følgende stoffer: DMP (dimethylphthalat) og DEP (diethylphthalat) er blevet vurderet af miljømærkningen, men er tilsyneladende ikke blevet forbudt. Begge stoffer er på grænseværdilisten og vi mener derfor der er grund til at opstille kriterier for disse to stoffer. Di(2-methoxyethyl)phthalat og diisooctylphthalat er på Listen over uønskede stoffer (LOUS) uden at være nævnt i svanemærkningskriterierne. Hvis de kunne finde anvendelse i kemiske byggeprodukter, mener vi de bør forbydes.

Organiske tinforbindelser: Vi mener disse bør forbydes helt, medmindre man specifikt ved, at det ikke i dag er muligt at erstatte disse. I så fald bør der varsles et totalt forbud fra næste revision.

I kriteriedokumentet refereres til direktiv om markedsføring, sikkerhedsdatablade m.m. 2001/58/EF – dette bør suppleres med relevant henvisning til REACH.

Høringspart (virksomhed, institut m.m)
Forbrugerrådet, CO-Industri, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd

Navn (gerne med blokbogstaver)
Claus Jørgensen (Forbrugerrådet), Keld Høgh (CO-Industri), Christian Poll (Danmarks Naturfredningsforening), Christian Ege og Susanne Bruun Jakobsen (Det Økologiske Råd)

E-mail:
cj@fbr.dk, KH@co-industri.dk, cpo@DN.DK, christian@ecocouncil.dk og susanne@ecocouncil.dk

Telefon/Telefax
Det Økologiske Råd 33 18 19 33 eller 33 18 19 34


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis