"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Høringssvar 2008

Høringssvar til forslag til forordning om biler og CO2-udslip

Det Økologiske Råd har følgende bemærkninger:

Vi mener fortsat, at målet skulle være 120 g/km i 2012 og 80 g/km i 2020.
Vi opfatter, at notatet tager udgangspunkt i det forslag, der forelå under det slovenske formandskab og ikke den skitse, som er aftalt mellem Frankrig og Tyskland i juni – som anføres at ville danne baggrund for de kommende forhandlinger. Der nævnes således ikke i notatet noget om de to konkrete forringelser, som ligger i det tysk-franske forslag, dels den såkaldte phase-in, hvor der er lavere bøder og kun en del af bilerne skal opfylde kravene frem til 2015, dels den såkaldte eco-efficiency, hvor man vil lægge 6-8 g oveni de 130 g – til gengæld for nogle ikke-opgjorte gevinster af teknologisk karakter. Vi opfordrer regeringen til kraftigt at tage afstand fra disse to elementer. I øvrigt nævnes i notatet, at gearskiftsindikator indgår i de ekstra 10 g’s reduktion, som skal bringe udslippet ned fra 130 til 120 g. Men samme gearskifts-indikator indgår tilsyneladende i ”eco-efficiency” i det tysk-franske forslag og ville altså tælle dobbelt, hvis dette forslag blev gennemført.

Vi er tilfredse med, at regeringen støtter brugen af ”footprint” som grundlag for en skævdeling af CO2-kravet til små og store biler. Vi finder det her vigtigt at fremhæve, at skønt den impact assessment, som Kommissionen har fået lavet, peger på at der kun er lille forskel mellem om man bruger vægt eller footprint på de nuværende bilmærker – så er dette en statisk betragtning. Hvis man beslutter vægt som grundlag, må man forvente at kommende bilmærker vil påvirkes, idet producenterne vil have en interesse i at gøre den enkelte biltype tungere.

Hvad angår de statsfinansielle konsekvenser fremhæver notatet, at staten, når bilerne bliver brændstofeffektive, vil få mindsket provenu fra både brændstof-, registrerings- og grøn ejerafgift. Men samtidig anføres, at bilpriserne vil stige, og her glemmer man at medregne, at dermed vil provenuet fra registreringsafgiften alt andet lige stige, idet denne fortsat indeholder et betydeligt element, som beregnes i procent af bilens pris. Dette merprovenu må skulle modregnes det nævnte provenufald.

 

Christian Ege


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small